Stravování – nedoplatky

Vážení rodiče, v souvislosti se zvýšením cen potravin, osobních i režijních nákladů od 1.1.2022 se mění nedoplatky za zapomenutou neodhlášenou stravu z 36,- na 47,-Kč. Proto Vás chci upozornit na důkladné provádění odhlášek v době absence žáků ve škole. První den absence si můžete oběd vyzvednout do jídlonosiče, každý následující… Continue reading

UPOZORNĚNÍ PRO ŽÁKY A RODIČE K TESTOVÁNÍ !!!

Vzhledem k častému narušování výuky, bude od zítřka, tedy od čtvrtka 6. ledna 2022, antigenní testování všech žáků na hlavní budově probíhat vždy od 7.30 do 7.45 hodin. Je nutné, aby se žáci dostavili do testovací místnosti (do své třídy) v 7.30 hodin. Škola bude v tyto dny otevřena dříve. Připomínáme, že testování… Continue reading