VÝBĚR STRAVNÉHO

na květen 2020 Stravné pro děti a žáky, kteří nastoupí do MŠ a ZŠ  od  25. 5. 2020 vybíráme na sekretariátě školy /hlavní budova/: Středa       20. 05. 2020           od 8,00 – 16,00 hod. Pro výběr je vyhrazen pouze jeden den. Stravné na 5 pracovních dnů se bude vybírat… Continue reading

OBNOVENÍ VÝUKY – 9. třída

Dle uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví, usnesení vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4 2020 a souboru hygienických pokynů MŠMT je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků devátých tříd pro účely intenzivní přípravy k přijímacím zkouškám. Zákonní zástupci všech žáků devátých tříd jsou povinni rozhodnout nejpozději do 6…. Continue reading

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně a zákonné zástupce žáků v přípravné třídě:

Žáci 1. – 5. ročníku mají možnost účastnit se vzdělávacích aktivit ve škole od 25. 5. 2020 Třídní učitelé budou v nejbližších dnech kontaktovat zákonné zástupce žáků s konkrétními  informacemi Svůj zájem musí zákonný zástupce potvrdit třídnímu učiteli nejpozději do 12. 5. 2020 Před nástupem je nutné podepsat čestné prohlášení o neexistenci… Continue reading

Informace k návratu do základní školy – I.

Vážení zákonní zástupci, jistě jste zaregistrovali novinky z oblasti rezortu školství v pořadech České televize a dalších médiích v posledních dnech. Rozdílný je přístup uvolňování opatření k prvnímu a druhému stupni základní školy. Z oficiálního harmonogramu uveřejněném na webu MŠMT vyplývá pro 1. stupeň a přípravnou třídu: od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů… Continue reading

Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v posledních dnech intenzivně spolupracovalo s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology ohledně uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství coby součásti celkového uvolňovacího scénáře. Návrat do škol v omezeném režimu se bude týkat zejména těch, kteří budou v letošním roce skládat státní, bakalářskou, maturitní, závěrečnou zkoušku či… Continue reading