Základní škola “Benešovka” spouští interaktivní upoutávky pro budoucí prvňáčky

BOHUMÍN – Na 7. a 8. dubna Bohumín vyhlásil zápisy do prvních tříd základních škol zřizovaných městem. Komunikace s rodiči budoucích prvňáčků se podobně jako vloni touto dobou přesouvá zejména do on-line prostoru. O samotné podobě zápisů rozhodne až epidemická situace na přelomu března a dubna. Den otevřených dveří ani oblíbenou… Continue reading

„Zahajujeme nový seriál k zápisu žáků do 1. třídy“

Vážení rodiče, blíží se termín zápisu žáků do 1. tříd a také do přípravné třídy. Současná epidemiologická situace nám však zatím neumožňuje se společně setkat, uspořádat tradiční Den otevřených dveří nebo Školu nanečisto. Každá škola nyní hledá jiné možnosti, jak rodičům i dětem přiblížit školu a dění ve škole. ZŠ… Continue reading

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Plánovaný zápis do 1. třídy by měl proběhnout na malé škole (elokované pracoviště): 7. dubna 2021 od 13.00 do 16.00 hodin a 8. dubna 2021 od 13.00 do 16.00 hodin. Ovšem  vzhledem k neustále se  měnící epidemiologické situaci bude podoba zápisu do 1. třídy ještě upřesněna!