Webinář s ČTK (Českou Tiskovou Kanceláří)

Ve středu 3. 3. 2021 se žáci 7. A  zúčastnili 2-hodinového workshopu s názvem: Továrna na zprávy, aneb jak funguje ČTK. Kurzem nás velmi zábavnou a interaktivní formou provázeli ředitel Akademie ČTK PhDr. Jiří Chrást a tisková mluvčí ČTK a koordinátorka Akademie ČTK Mgr. Martina Vašíčková. Žáci se v průběhu webináře… Continue reading

Děti v bezpečí (2021)

V pátek 12.února 2021 proběhla v 1.A interaktivní beseda. Dětem byly formou pohádek prezentovány nebezpečné situace, ve kterých se mohou ocitnout doma, venku nebo ve škole. Společně hledali řešení, jak se v dané situaci zachovat.  

Hodnocení práce s portfoliem v 1.A (2021)

Portfolio používáme k monitorování práce žáků. Děti svá portfolia průběžně doplňují, pravidelně vyhodnocují své pokroky ve vědomostech a dovednostech. Portfolio obsahuje pracovní listy, výkresy, záznamy z projektových dnů, sebehodnocení i měsíční plány. Hlavním smyslem je, aby se žáci nebáli pracovat s vlastmími chybami, uměli je vyhledat a odstranit.

Normální je nekouřit (2021)

Pro žáky 1.A byl připraven program zaměřený na podporu zdravého životního stylu a prevenci kouření. Povídali jsme si o zdraví, o nemoci, o aktivním pohybu ve volném čase i o zdravé výživě. Zábavnou formou se tak žáci seznámili s tím, že kouření není normální součástí životního stylu.