24 Čvn

Výlet do DinoParku (2019)

Dne 24.6. Unie rodičů ZŠ a MŠ pořádala výlet do DinoParku pro 33 žáků 1. až 9. třídy, kteří se vyznamenali během šk. roku svými studijními, sportovními a uměleckými výkony.

22 Čvn

Výkop páťáků na 2. stupeň (2019)

V pátek 21.6. se uskutečnil každoroční výkop páťáků na 2. stupeň. Žáci se pochlubili před rodiči pečlivě připravenými vystoupeními – zpěv, hra na hudební nástroje, sportovní vystoupení na koloběžkách, taneční vystoupení a závěrečné utkání v basketbalu se všem muselo líbit! Tak ať se vám na 2. stupni daří!

17 Čvn

Učíme se venku 2.B (2019)

Učení venku je názorné, přináší mnoho nových podnětů pro naše myšlení. Co se naučíme díky zážitkům se v paměti ukládá hlouběji. Děti zkoumaly přírodu očima, poslouchaly ji, ohmatávaly i voněly k ní. Venku jde učit skoro všechno, lze propojit všechny předměty.
20 Kvě

Finanční gramotnost v 2.B (2019)

V květnových dnech jsme se zážitkovým způsobem snažili vštípit základní principy finanční gramotnosti. Žáci by se měli od útlého věku učit, jak hospodařit s penězi. Neměli by mít pocit, že peníze se rodí v bankomatu, či je jen tak dostanou v práci. Formou hry se žáci seznámili s výměnných obchodem, prodávali, nakupovali, řešili slovní úlohy i rébusy. Užili jsme si mnoho zábavy i poučení.