Celodružinová akce s rodiči (2022)

Ve čtvrtek 23.6.2022 ke konci školního roku proběhlo opékání párků s rodiči na zahradě školní družiny. Účast byla hojná, počasí nám přálo, společně jsme si i zazpívali. Srdečně děkujeme rodičům, kteří se zapojili do přípravy této akce a těšíme se na další přátelské setkání. Vychovatelky ŠD.

Canisterapie ve ŠD (2022)

Dne 16.5.2022 proběhla ve školní družině na zahradě akce Canisterapie. Canisterapii se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. Zvířecí terapeutka Pavla Dejová z Nové Vsi představila dětem své cvičené psy. Dva Barzoj chrty – osmiletou Lobí, tříletou… Continue reading

Výlet do Bartošovic a Olomouce (2020)

Ve dnech 29.9. a 2.10.2020 se vybrané děti školní družiny při ZŠ Beneše zúčastnily výletu do Bartošovic a Olomouce v rámci projektu “Krok za krokem”. První výlet směřoval do záchranné stanice v Bartošovicích, do střediska Dům přírody Poodří. Zde se děti seznámily s životem volně žijících živočichů v našich lesích… Continue reading