Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně a zákonné zástupce žáků v přípravné třídě:

Žáci 1. – 5. ročníku mají možnost účastnit se vzdělávacích aktivit ve škole od 25. 5. 2020 Třídní učitelé budou v nejbližších dnech kontaktovat zákonné zástupce žáků s konkrétními  informacemi Svůj zájem musí zákonný zástupce potvrdit třídnímu učiteli nejpozději do 12. 5. 2020 Před nástupem je nutné podepsat čestné prohlášení o neexistenci… Continue reading