OBNOVENÍ VÝUKY – 9. třída

Dle uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví, usnesení vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4 2020 a souboru hygienických pokynů MŠMT je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků devátých tříd pro účely intenzivní přípravy k přijímacím zkouškám. Zákonní zástupci všech žáků devátých tříd jsou povinni rozhodnout nejpozději do 6…. Continue reading