1. Schůze žákovského parlamentu

Dne 18.9 se uskutečnila první schůzka žákovského parlamentu. Žáci se sešli 7:15 v jazykové učebně, kde probírali informace, které nám sdělil pan učitel R. Lisztwan a pan učitel V. Kostik, kteří teďka fungují jako naše „ spojky“ mezi učiteli a námi.  Poté si žáci zvolili svou novou předsedkyni, kterou se stala Lenka Poppeová. Zástupci také probírali den zvířat, kde dostali do každé třídy papír s tabulkou aby to mohli odevzdat ve třídě a vysvětlit to svým spolužákům. Školní parlament se bude scházet každé úterý o velké přestávce v jazykové učebně. A proč vůbec parlament je? Parlament je proto, když by měl někdo nějaký nápad změnit něco nebo např. měl nápad na nějakou akci, tak aby to parlament probral případně  schválil a naplánoval. Příští parlament si zvolíme službu na sběr papíru. Další informace ze schůzek školního parlamentu si budete moct přečíst v mezipatře. Pokud by jste měli nějaké návrhy jak by se mohlo něco vylepšit tak nám to tady napište anebo to řekněte svým zástupcům.

Vaše připomínky, nápady a dotazy:

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.