Česká školní inspekce – zpráva (2013)

Ve dnech 15. – 17. ledna  2013  proběhla v naší základní škole kontrola ze
strany České školní inspekce. Hodnotila podmínky, průběh a výsleedky
vzdělávání  poskytované  naší základní školou. Výsledky si můžete přečíst
zde: 
CSIT-15_13-T

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.