Městské kolo konverzační soutěže (2013)

V pondělí 4.3. se na naší škole konalo městské kolo konverzační soutěže v jazyce anglickém, německém a ruském. Soutěžících bylo celkem 45. V angličtině soutěžilo ve třech kategoriích 25 žáků, v němčině 10 žáků a v ruštině také 10 žáků. V angličtině nás reprezentovali Kateřina Kajzarová a Kateřina Kochová z 5.A, Simona Strzondalová a Daniel Tran z 6.A, Tereza Držiaková z 8.A a Ton Nguyen z 9.A. V německém jazyce se soutěže zúčastnili Markéta Spěváková a Ton Nguyen z 9.A. V ruském jazyce to byly Viktorie Kučerová ze 7.A a Denisa Kučerová z 9.A.

Výsledky městského kola konverzační soutěže 2012 / 2013 :

Anglický jazyk :
1. kategorie 5. ročník
 1. místo      Votěch Balcárek, ZŠ Bezručova
 2. místo      Kateřina Kajzarová, ZŠ Dr. E. Beneše
 3. místo      Eliška Ferfecká, ZŠ Bezručova
 
2. kategorie 6. a 7. ročník
 1. místo      Daniel Tran, ZŠ Dr. E. Beneše
 2. místo      Jiří Lička, ZŠ Skřečoň
 3. místo      Lukáš Fulneček, ZŠ Masarykova
 
3. kategorie 8. a 9. ročník
 1. místo      Simona Pohlová, ZŠ ČSA
 2. místo      Viktorie Walicová, ZŠ Skřečoň
 3. místo      Tereza Držiaková, ZŠ Dr. Beneše
 
 
Německý jazyk : 7. a 9. ročník
 1. místo      Viktorie Walicová, ZŠ Skřečoň
 2. místo      Lucie Holáňová, ZŠ Skřečoň
 3. místo      Ton Nguyen, ZŠ Dr. Beneše
 
Ruský jazyk : 7. a 9. ročník
 1. místo      Martina Tomášová, ZŠ Skřečoň
 2. místo      Petra Hollá, ZŠ Masarykova
 3. místo      Kateřina Ježíšková, ZŠ Masarykova
 
Celkové umístění škol
 1. místo      ZŠ Skřečoň
 2. místo      ZŠ Dr. E. Beneše
 3. místo      ZŠ Bezručova a ZŠ Masarykova
 
Naše škola získala 2 třetí místa Tereza Držiaková v angličtině a Ton Nguyen v němčině, 1 druhé místo Kateřina Kajzarová v angličtině, nejcennější bylo vítězství Daniela Trana v 2. kategorii anglického jazyka. Tato místa a body pomohly obsadit naší škole v celkovém pořadí druhé místo.
Všem žákům děkujeme za účast v městském kole a dobré umístění.

 

P1080640 P1080644 P1080645 P1080646 P1080649 P1080650 P1080656 P1080660 P1080662 P1080667