Propojení naučných stezek v Hraničních meandrech Odry – stezka ke kapli Pustyňa.

Akce se uskutečnila 17.10.2012. Zúčastnilo se 80 dětí a 10 dospělých z toho 25 dětí a 2 dospělí  z PL. Po příjezdu dětí z polské základní školy v Zabelkowie v 8.30 hodin jsme se všichni setkali na náměstí ve Starém Bohumíně, kde se děti rozdělily do skupin po cca 20 dětech. Postupně pak během 4 hodin navštívily kostel Narození panny Marie ve Starém Bohumíně, minimuzeum občanského sdružení Přátel bohumínské historie, hraniční most a vodácké nástupní místo u řeky Odry.

Nejdelší část této teoretické části strávili v učebně občanského sdružení Hraniční meandry Odry, kde shlédli film o historii, fauně a floře hraničních meandrů Odry.

Během exkurzí měli děti za úkol dělat si poznámky do bloků, které obdržely, aby na závěr akce mohly vyplnit připravený test.

Poté jsme se všichni dohromady vydali na procházku po naučné stezce v HMO. Na části navštívené naučné stezky jsme se zastavili u některých dvojjazyčných informačních tabulí, kde byly dětem představeny další zajímavé poznatky o HMO. Bohužel pro nepřízeň počasí v předcházejících dnech nebylo možné projít celou naučnou stezku, terén byl pro děti neschůdný.

Proto se všichni autobusem přemístili na náměstí Sv.Floriána v Bohumíně-Šunychlu (osada Kopytov), kde naučná stezka po české straně končí. Zde všichni dostali připravené občerstvení a děti vyplnily samostatně na základě svých poznámek z jednotlivých exkurzí připravený kvíz ( polské děti obdržely test v polštině), který byl následně vyhodnocen doprovázejícími učiteli.

Po ukončení exkurze okolo 12.30 hod.hodin jsme se autobusy přesunuli ke svým kmenovým školám.

Další aktivitou bylo vyhlášení výtvarné soutěže s tématikou meandrů, která bude probíhat  přibližně14 dnů po společné akci na obou školách a do které se zapojí děti, které se akce zúčastnily, ale i ostatní zájemci z řad žáků.

Každé dítě a doprovod obdrželo propagační předmět pořízený v rámci projektu a bylo rovněž zajištěno občerstvení. V rámci projektu jsme pořídili výtvarný materiál který byl všemi zúčastněnými dětmi využit pro již výše zmíněný  soutěžní kvíz a bude využit pro vyhlášenou výtvarnou soutěž na obou zúčastněných školách.

Akce byla pro děti přínosná, vhodně doplňovala výuku přírodovědných a společenskovědních předmětů a prospěla spolupráci mezi školami. Děti strávily čas s vrstevníky z polské školy, což přispělo k odbourávání nejen jazykových bariér.

Informace o projektu na stránkách města Bohumína

Fotogalerie

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.