Abraka muzika aneb den dětí na benešovce (2013)

Poslední květnový den byl na naší škole ve znamení oslav Dne dětí. V rámci připraveného programu proběhl koncert skupiny Abraka Muzika, jejíž vystoupení bylo určené pro 4. až 9. třídy. Výchovně laděná akce, zaměřená na základy slušného chování, přinesla vtipné scénky a písničky. Hodinová show, během které byli aktivně zapojeni žáci i kantoři, sklidila velký ohlas.

abraka1213_01 abraka1213_02 abraka1213_03