Projektový den v 3.A. (2013)

První dny školního roku 2013/2014 věnovali žáci 3.A problematice kyberšikany. Povídali si o jejich formách, kde a jak by se s ní mohli setkat, jak by reagovali, zachovali se, pomohli. Hráli různé hry, sdělovali si své pocity. Individuální práci vystřídala práce ve skupinách. Shromážděný materiál si žáci založili do svých portfólií.

P1010185 P1010187 P1010189