Adaptační pobyt 6. tříd (2013)

Den první

Dne 7. 10. v 10:00 hod. se 6. třídy vypravily do Hrádku ve Slezsku, kde je čeká Pravěké dobrodružství aneb Putování za mamuty. První den přinesl rozdělení do tlup, vymýšlení bojového pokřiku a vytvoření kmenové vlajky.

[flagallery gid=41 name=Gallery]


Den druhý

Děti vyráběly zbraně pravěkých lovců, neboť hlavním úkolem dne byl lov mamuta. Navštívily posvátné místo na Filipce, kde dokázaly Šamanovi, že jsou schopné se na samotný lov vydat a ten jim posléze pomohl mamuty nalézt. Celý den lovcům byly nakloněny dvě bohyně – Štěstí a Moudrost. Večer ulovené mamuty děti opékaly a den uzavřely sledováním oblohy plné hvězd.

[flagallery gid=42 name=Gallery]


Den třetí

Dopoledne přivítal olympijský stadion nadšené sportovce, kteří se utkali v několika nelehkých disciplínách. Po velkých sportovních výkonech přišlo odpoledne naplněné výrobou jednoduchých hudebních nástrojů a fosílií z písku a sádry. V závěru dne proběhlo, tak jako každý večer, hodnocení a bodování v režii náčelníků tlup.

[flagallery gid=43 name=Gallery]


Den čtvrtý

Během čtvrtečního dopoledne si děti vyzkoušely výrobu šperků, převážně z přírodních materiálů, zažily trampoty polárníků a popřemýšlely nad vlastními hodnotami. Vyvrcholením Adaptačního pobytu bylo podstoupení rituální cesty k Šamanovi, u kterého musely prokázat znalosti získané během celotýdenního Pravěkého dobrodružství. Při závěrečném slavnostním obřadu získaly odznak Mamutíka a tím se pomyslně přehouply na druhý stupeň základní školy.

[flagallery gid=44 name=Gallery]


Den pátý

Brontosauři jdou,
všechno vyhrajou.
Malá hlava, velké tělo,
mají sílu jako dělo.

My jsme velká tlupa
náčelníka Chlupa.
Mamuty my lovíme
a pak dobře pojíme.

[flagallery gid=45 name=Gallery]


Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.