Projekt žáků 1. A „OBCHODOVÁNÍ“ (2013)

Projekt byl zaměřen na rozvoj finanční gramotnosti a multikulturní výchovy. Cílem bylo vytvořit u žáků povědomí o obchodování. Seznámili se s pojmy platidlo – koruna, nákup, prodej. V českém jazyce se žáci dozvěděli o národnostních menšinách žijících na našem území (chlapec Hung z Vietnamu, jeho rodina se živí prodejem zboží). V pracovních činnostech vytvářeli z kartonu obchody – papírnictví, oděvy, boty, potraviny, ovoce a zelenina, hračky a vyráběli peněženky. Matematika byla zaměřena na práci s papírovými penězi, nakupování a prodávání zboží. V prvouce rozeznávali zeleninu a ovoce, které prodávali a určovali jejich cenu. Anglický jazyk byl zaměřen na výuku nových slov (pouzdro, tužka, pero, pravítko, aktovka), nakupování v anglickém jazyce. Oděvy určené k prodeji museli nejprve vyzdobit otiskováním zeleniny a ovoce. O zelenině a ovoci si i zazpívali písně, jelikož odpočinek po práci k obchodování patří. Žáci si vytvářeli povědomí o vytváření hodnot (nejprve něco musíme vyrobit, pak prodat). Projekt dětem přinesl mnoho zážitků. Formou hry si rozšířili vzdělání, získali nové vědomosti a dovednosti.

Fotografie0195   Fotografie0196   Fotografie0198   Fotografie0199   Fotografie0200   Fotografie0202   Fotografie0203   Fotografie0204