Třídní schůzky v 3.A ve trojici (2013)

V rámci projektu ,, Rodiče vítání,, proběhly dne 26.11.2013 v 3.A třídní schůzky – rodič-dítě-učitel. Společně jsme probírali úspěchy či neúspěchy žáka v výuce. První slovo dostal žák, který procházel svým portfoliem a ukazoval, na co je pyšný, co všechno se naučil a v čem se musí zlepšit. U žáka se tím podporuje schopnost komunikace, hodnocení vlastní práce a vede ho k řešení problému.
Poté se ujal slova rodič se svými názory a připomínkami a následně hodnotil učitel. Dbala jsem na to, abych vyslovovala co nejvíce konkrétních ocenění žákova pokroku a současně vytyčila jasné cíle pro další učení. Vše, na čem jsme se shodli, jsme zapsali do hodnotícího listu.

tř.uč. 3.A

P1010232   P1010233   P1010234   P1010235   P1010236