3. rodičovská kavárnička (2014)

Ve čtvrtek 27. března 2014 se v jazykové učebně naší školy uskutečnila 3. rodičovská kavárnička. Tentokrát jsme se zaměřili na moderní trendy ve výuce, nastínili jsme budoucnost našeho školství.

V příjemné atmosféře, doplněné chutným občerstvením a kávou či čajem, byli rodiče seznámeni s prvky genetické metody čtení, na praktických ukázkách byla vysvětlena matematika dle profesora Hejného. Poté následovala prezentace iPadů a jejich možného využití v praxi a vzdělávání – jak na prvním, tak i na druhém stupni. S velkým zájmem sledovali možnosti propojení ICT techniky ve výuce fyziky, vyzkoušeli jsme použití měřicích přístrojů a následné počítačové zpracování takto naměřených hodnot. Závěrem jsme zařadili ochutnávku metod RWCT, tedy čtením a psaním ke kritickému myšlení.

Ohlasy rodičů byly velice pozitivní, nové trendy je zaujaly. V závěrečné diskusi srovnávali přeměnu školství od dob, kdy sami školu opustili až do současnosti.

P1110819 P1110822 P1110825 P1110827 P1110831 P1110836 P1110839 P1110841 P1110842 P1110843