Třídní schůzky ve trojici (2014)

V týdnu od 29. září do 3. října proběhly ve 4. A třídní schůzky ve trojici / žák – rodič – učitel/. Učitel a rodič si nemusí psát vzkazy přes žákovskou knížku, dítě nemusí být tlumočníkem. Rodiče si sami zvolili vhodný čas. Některým vyhovovala brzká ranní hodina, jiní došli v hodinách odpoledních. Žáci zhodnotili výsledky dosavadní práce. Mluvili o svých výkonech, pokrocích a neúspěších. Při hodnocení využívali dokumentační portfolio, které obsahuje žákovy práce. Během celé schůzky si učitel zapisuje, na čem se s žákem a s rodiči dohodl, a vytvoří  plán podpory tohoto učení. Na další společné schůzce vyhodnotíme, jak se nám práce dařila.

Mgr. Darina Štverková

Třídní učitelka

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.