Tvořivé odpoledne Človíčků a žáků školy (2014)

Ve středu 22. 10. 2014 proběhla další společná akce dětí z MŠ a žáků ZŠ. Tentokrát  v MŠ FIT. Dětem ze třídy „Človíčků“ pomáhaly  žákyně 8. a 9. třídy při výrobě dýňových panáčků a podzimních dráčků.

Všichni si to náramně užili! Během celého odpoledne vládla mezi dětmi příjemná pracovní atmosféra. Starší se naučili pomáhat mladším a ti mladší určitě ocenili při práci pomoc starších. Rodičům se mezi tím věnovala paní ředitelka, povídali si o škole a rodičům předškoláků byla představena paní učitelka Mgr. N. Zelková, která nastoupí v záři 2015 do 1. třídy. Ta připomenula rodičům největší problémy, se kterými se setkáváme při nástupu dětí do 1. třídy.

Poděkování patří všem učitelům a rodičům, kteří přišli.

tocz_141022_01 tocz_141022_02 tocz_141022_03 tocz_141022_04 tocz_141022_05 tocz_141022_06 tocz_141022_07 tocz_141022_08 tocz_141022_09 tocz_141022_10 tocz_141022_11 tocz_141022_12