Umělecké slohy (2015)

Projektová výuka v sedmých třídách byla v lednu zaměřena na umělecké slohy – románský, gotika, renesance a baroko. Žáci pracovali v pevně daných skupinách – každá skupina si vylosovala jeden umělecký sloh, který měli za úkol zpracovat formou plakátů. Žáci měli pevně danou strukturu, jak má plakát vypadat. Na konci svá díla spolužákům odprezentovali. Téma se prolínalo i dalšími předměty nejen dějepisem – výtvarnou a hudební výchovou.

IMG_0002 IMG_0003 IMG_0005 IMG_0006 IMG_0008

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.