Třídní schůzka ve trojici 4. A (2015)

V týdnu od 13. dubna proběhly ve 4.A třídních schůzky ve trojici ( žák – rodič – učitel ). Žáci zhodnotili dosavadní práci, hovořili o svých výkonech, pokrocích či neúspěších. Osobní konzultace v této podobě uskutečňujeme 2x za rok s každým z rodičů a žáků, zpravidla v rozsahu 15 minut. Po vyjádření všech tří stran hledáme společná řešení. Ve spolupráci s rodičem a žákem navrhujeme konkrétní kroky v postupu učení žáka, které povedou k jeho zlepšení.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.