Husité – projekt 4.A (2015)

Začátkem měsíce května 2015 se žáci 4.A ve vlastivědě seznamovali s husitskou dobou. Různými formami práce zjišťovali informace o životě osobností té doby. Už víme, kdo to byl Jan Hus či Jan Žižka. Shlédli jsme virtuální prohlídku Betlémské kaple, prostřednictvím interaktivní tabule se žáci zúčastnili husitských válek. Všichni jsme se shodli na tom, že život ve středověku by s nám nezamlouval.

P1000186 P1000190 P1000191

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.