Sportovní dny bohumínských škol (2015)

Dnes byly v areálu školního dvora naší ZŠ slavnostně zahájeny SPORTOVNÍ DNY BOHUMNÍNSKÝCH ŠKOL 2015. Slavnostního zahájení se zúčastnili sportovci 2 stupně všech základních bohumínských škol a gymnázia,  jejich pedagogický doprovod a pozvaní hosté (zástupci zřizovatele, zástupci DDM, ředitelé škol).

V rámci ceremoniálu byla vztyčena olympijská vlajka, zazněl slib sportovců a přání – soutěžit a sportovat v duchu fair – play.

Akci zpestřily svým vystoupením  nejmladší členky školního sportovního aerobic clubu pod vedením p. učitelky S. Zdvomkové.

Přejeme všem našim sportovcům spoustu osobních rekordů a doufáme v co nejlepší umístění naší školy!

sp_dny_2015_01 sp_dny_2015_02 sp_dny_2015_03 sp_dny_2015_04 sp_dny_2015_05 sp_dny_2015_06