VESELÁ VĚDA (2015)

V případě zájmu a počtu přihlášených dětí je termín první hodiny VESELÉ VĚDY 8.10.2015. Žákům byly dnes rozdány informační letáky,  zájemci se musí přihlásit prostřednictvím webových stránek www.veselaveda.cz. Budeme Vás včas informovat.