Ovzduší bez hranic a Vidíme, co dýcháme? (2015)

MS KrajNaše škola se na jaře minulého školního roku připojila k dalším 4 školám regionu Těšínského Slezska, do pilotního programu "Ovzduší bez hranic".

V rámci tohoto projektu proběhly v červnu a v září přednášky na téma ovzduší a zdravý životní styl. Také jsme se naučili měřit emise speciálním přístrojem a pracovat s webovou  aplikací i-air.

Do pilotního projektu Regionálniho sdružení Těšínského Slezska  " Ovzduší bez hranic" jsme se zapojili, jelikož se naše  město se nachází v regionu, který je dlouhodobě označován jako region s nejhorší kvalitou ovzduší v České republice a protože nám není problematika znečištěného ovzduší lhostejná a chceme přes vzdělávání dětí přesvědčit rodiče o nutnosti dodržování principů udržitelného rozvoje. V  rámci tohoto projektu monitorujeme  částice prašného aerosolu PM 10.  Díky spolupráci s RSTS máme k dispozici přístroj, který zachytává tyto částice. Filtry se zachyceným prachem zasíláme do certifikované laboratoře VŠB-OU. Výsledky našich měření jsou vyvěšeny na web stránkach i-air.eu.

Na projekt "Ovzduší bez hranic" navazuje dotační program, který jsme získali od Moravskoslezského kraje "Vidíme, co dýcháme?".

Kromě pravidelného měření v areálu školy, se budeme takvěnovat měření a porovnávání stavu ovzduší v různých lokalitách. Hodnoty budeme moci s dětmi porovnávat a následně diskutovat o tom, proč v danou dobu, na daném místě byly tyto hodnoty naměřeny.

Z dotačniho programu Moravskoslezského kraje vybavíčebnu potřebnou ICT technikou, uskutečnime 2 výjezdy na odborná pracoviště – na VŠB –Českého hydrometeorologického ústavu. Další aktivitou spojenou s naším projektem bude městská žákovská konference na téma ovzduší v Bohumíně a okolí.

Pravidelnému měření a práci s webovou aplikací se v současndoběvěnují žáci 9. ročníku v rámci volitelněho předmětu Ekologie a členovEkohlídky. Do mimořádných měření a následnanalýzy budou zapojeni i žáci naší partnerské školy v polském Zabełkowe a další školy v Bohumíně, včetně místního gymná

Partnerem našeho zkoumání je i MÚ v Bohumíně, který bude o výsledcích měření informovat i obyvatele města.

Efektivita projektu se odrazvlepinformovanosti obyvatel Bohumna o kvalitovzdu, vuvdomlosti kzaloenpraktickinnosti, na pochopensouvislosti mezi lidskmi aktivitami a zneitnm ovzdu. Projekt umonkm pochopit zkonitosti procesvatmosfe. Udritelnost projektu monitoringu ovzduje garantovna na 5 let.

evvo_ovzdusi_2015_01 evvo_ovzdusi_2015_02 evvo_ovzdusi_2015_03 evvo_ovzdusi_2015_04 evvo_ovzdusi_2015_05

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.