Čtenář na jevišti v 7. A (2015)

Společnost Svět knihy vyhlásila v září 2015 v rámci kampaně na podporu četby knih  projekt Čtenář na jevišti 2015, který je určený všem skupinám dětí a mladých lidí ve školách, které si chtějí vyzkoušet práci s knihou, zpracováváním literárního textu a přípravou scénického čtení. Žáci 7. A třídy se rozhodli, že se do této soutěže zapojí. Ústřední aktivitou projektu je čtení nahlas v podobě scénického čtení. Žáci zpracovali do podoby scénického čtené ukázku ze známé knihy J. Drdy „Dalskabáty hříšní ves aneb zapomenutý čert". Všichni „herci"  byli velice aktivní a bylo s radostí pozorovat, jak se během nácviku zdokonalovali v dovednostech spojených s porozuměním textu, jak sami navrhovali kulisy a vytvářeli scénář. Největším problémem bylo asi soustředění se na text. Naše inscenace není zdaleka dokonalá a máme ještě co dohánět. Ale…i když nás porota v Praze nevybere mezi finalisty, musíme říci, že jsme si to navzájem užili, posílilo to naše vzájemné vztahy a věříme, že vše přispělo k motivaci žáků více se věnovat četbě knih.