Práce žáků 3.A (2016)

Žáci ve 3. A poznávali knihu trochu jinak. Stali se detektivy a hledali pachatele, kterým byl hlavní hrdina knihy Miloše Kratochvíla – Modrý Poťouch, skřítek nezbeda. Komu vlezl za krk, ten začal okamžitě zlobit. Pracovali s iPady – QR kódy, pomocí nichž pachatele vystopovali. Vyzkoušeli si daktyloskopii – konkrétně sejmutí otisku palce, který následně pozorovali lupou, pracovali s textem, výtvarně tvořili. Děti nad prací strávily celé dopoledne, naučily se spoustu nového – na základě textu z QR kódů propojovali získané informace, formulovali domněnky, vyvozovali závěry a samozřejmě zapojovali fantazii při výtvarném ztvárnění skřítka. Učení v souvislostech, využití moderních metod a technologií, rozvoj samostatnosti a kreativity dětí – to jsou hlavní cíle naší výuky!

Photo-26.02.16-9-19-03 Photo-26.02.16-9-19-26 Photo-26.02.16-9-19-40 Photo-26.02.16-12-06-01 Photo-26.02.16-12-06-13 Photo-26.02.16-12-06-20 Photo-26.02.16-12-14-04 Photo-26.02.16-12-14-09 Photo-26.02.16-12-14-13 Photo-26.02.16-12-14-32 Photo-26.02.16-12-14-44 Photo-26.02.16-12-30-39 Photo-26.02.16-12-30-52 Photo-26.02.16-12-31-15 Photo-26.02.16-12-31-33 Photo-26.02.16-12-31-44