Pixel art (2016)

Ve výuce výtvarné výchovy byly realizovány rozmanité výtvarné etudy s žáky druhého stupně (6.-9. třída), kteří se tentokrát seznámili s netradiční technikou Pixel art. Téma bylo zaměřeno na problematiku komplementarity barev a jejich výtvarného cítění. Úkolem žáků bylo na čtverečkovaném papíru řešit harmonii teplých a studených barev, jejich vzájemný vztah a rytmus. Žáci touto hravou formou přicházeli na to, jaké barvy a jejich odstíny k sobě pasují a ladí, které se doplňují a které spolu naopak vzájemně nekorespondují. Náměty byly rozmanité, od jednotlivých stylizovaných obrázků a piktogramů, až po složitou abstraktní hru pestrých barevných ploch. Právě tyto lze považovat za nejzdařilejší práce. Žáky netradiční technika Pixel artu opravdu bavila, o čemž svědčí výběr krásných ukázek prací z 6. až 9. třídy.