Olympiáda v českém jazyce (2017)

Dne 30. 11. 2016 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo celkem 18 žáků z 8. a 9. ročníku. Olympiáda obsahovala celkem dvě části – mluvnickou a slohovou. Nejúspěšnějšími žáky s celkovým počtem 22 bodů se stali Tereza Mirgová a Michal Návrat ze třídy VIII. A, dále pak Jiří Janík ze třídy 9. A. Do okresního kola postupují pouze dva žáci a to Tereza Mirgová a Jiří Janík.
Všem účastníkům gratulujeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů do dalšího kola soutěže……