BADATELSKÝ INKUBÁTOR VE 3.A (2017)

Ve čtvrtek 2. února žáci 3.A opustili svou třídu a přestěhovali se na hodinu do učebny chemie. Proč? Během chvilky se z kluků a holek stali malí detektivové a kriminalisté! Navázali na předchozí učivo jazyka českého a svou práci propojili i s dříve absolvovanou besedou v městské knihovně. Tam si povídali o příhodách detektiva Klubka, společně s ním odhalili zločiny a vypátrali pachatele. Tentokrát se malí detektivové seznámili s technikou daktyloskopie a vyzkoušeli si snímání otisků prstů. Přesvědčili se, že práce vůbec není jednoduchá a vyžaduje velké soustředění. Názorné propojování teorie s praxí a učení prožitkem je to, co se dětem u nás ve škole líbí. A přiznejme si to: kdo z nás by si to taky nechtěl zkusit???

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.