ANTISTRESOVÉ OMALOVÁNKY (2017)

Ve výtvarné výchově jsme s našimi žáky 6. a 9. třídy vyzkoušeli relaxační práci s oblíbenými antistresovými omalovánkami. Během několika hodin výuky dostali žáci možnost libovolně ztvárnit veliké množství omalovánek. Nebylo však cílem samoúčelné vybarvování vytištěných vzorů, ale úkolem bylo pokusit se vlastní ornamentální kresbu podle předlohy nejprve překreslit a následně svou kresbu nebo její vytvořenou kopii libovolně vybarvit. Vlastní vzor omalovánky mohli žáci do svého obrázku překreslit přesně, nebo se jím pouze inspirovat a dotvářet kresbu podle sebe. Následných možností barevného řešení vytvořených ornamentů bylo hned několik. Linie kresby se daly pouze zvýraznit barevnými fixy a ponechat tak, nebo se do barevně zvýrazněné kresby mohly bílé plochy dodatečně vyplnit jinou barvou (pastelkou či fixem). Byli ale i tací, kteří své kresby vybarvili v plném rozsahu. V drtivé většině všech prací tak vznikaly krásně pestré ornamentální vzory zvířat, mandal a jiných symbolů. O nesporném zájmu a nadšení z této příjemné a hravé práce svědčí množství krásných omalovánek, které se tvořily v průběhu i několika dlouhých hodin. Vznikla tak pestrá galerie rozmanitých a na pohled velice atraktivních obrázků.