Koláže (2017)

Ve výtvarné výchově měli v minulých týdnech naši žáci druhého stupně možnost vytvářet rozmanité variace koláží z novin i barevného papíru. Pracovat měli především s písmem a to v podobě kombinace celých slov i jednotlivých písmen/číslic. Tyto žáci pečlivě skládali a následně lepili na papír. Vznikaly tak velmi osobité struktury, shluky i obrazce, které při bližším pohledu působí velice příjemným dojmem. Některé práce jsou ztvárněny ornamentálně, jiné zase věcně, jako by v sobě obsahovaly určitý výjev či konkrétní příběh. Důležitou součástí vzniku koláží byla čistota provedení a kvalita nalepení, což se téměř u všech prací podařilo dodržet. Všichni zúčastnění si tak vyzkoušeli vděčnou práci s papírem, stejně tak si procvičili jemnou motoriku a v neposlední řadě také zapojili svou bohatou fantazii.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.