Finanční gramotnost v 2.A (2017)

V červnových dnech jsme se zážitkovým způsobem snažili vštípit základní principy finanční gramotnosti. Povídali jsme si o tom, jak je možné vydělat peníze i proč jsou důležité finanční rezervy. Cílem bylo naučit žáky rozumně hospodařit s penězi a vysvětlovat nebezpečnost zadlužení. Finanční gramotnost se dostala do učiva všech předmětů.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.