Finanční gramotnost ve 3.A (2018)

Projekt podporující finanční gramotnost proběhl v prvních dubnových dnech. Cílem projektu bylo naučit žáky orientovat se ve finančních pojmech, rozumně hospodařit s penězi i vysvětlovat nebezpečnost zadlužení. Své znalosti si žáci prověřili v pracovních listech. Finanční gramotnost prolínala všemi předměty.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.