Změna při výběru úplaty za ŠD

Vážení rodiče,

rozhodnutím vedení školy dochází ke změně při výběru úplaty za školní družinu.  Školní družina se bude platit ve dvou splátkách – každá ve výši 500 Kč. Za 1. pololetí daného školního roku do 15. 9. a za 2. pololetí daného školního roku do 15. 2. Jelikož první úhrada za měsíc září proběhla 18. 8. 2019 formou inkasa, prosíme vás o úhradu doplatku za 1. splátku v hotovosti ve výši 400 Kč (100 Kč x 4 měsíce – říjen, listopad, prosinec, leden) ve dnech 26. 9. 2019 od 8. 00 – 16. 00 hod. a 27. 9. 2019

od 8. 00 – 14. 00 hod. na sekretariátě školy v hlavní budově školy. Výběr úplaty za ŠD již nebude probíhat formou inkasa.

Děkujeme za pochopní.

Mgr. Barbora Bolcarovičová

ředitelka školy