Vodník v literatuře (2019)

Pohádkový svět fantazie zavoněl v posledním listopadovém týdnu v 3.B. Povídali jsme si o vládci řek, jezer a vod. O vodníkovi psali žáci diktát na iPadu, četli pohádky, zpívali písně, recitovali básně i řešili slovní úlohy. Výtvarné ztvárnění postavy se také vydařilo. Svá tajná přání žáci napsali na pentličky, které připevnili na vodnický klobouk. Věříme, že se přání vyplní.