Elektronická žákovská knížka pro 1. stupeň

Vážení zákonní zástupci,

od 1. 9. 2020 začnou také všichni žáci 1. stupně používat elektronickou žákovskou knížku (EŽK), kde bude možnost sledovat průběžně výsledky vzdělávání.

Přihlásit se lze prostřednictvím internetu buď z webových stránek školy anebo zadáním adresy http://bakalari.zsbenesovka.cz.

Pro vstup je třeba mít uživatelské jméno a heslo, které Vám bude předáno na první třídní schůzce v září 2020.

 

  1. Každý žák/žákyně i zákonný zástupce bude mít uživatelské jméno a heslo. Uložte si ho, bude sloužit ke vstupu do systému i pro další roky. Heslo si uživatel nemůže změnit sám.
  2. Učitelé budou zapisovat známky průběžně, každá známka bude zaznamenána v EŽK nejdéle do týdne po jejím udělení.
  3. Žáci/žákyně budou mít nově Omluvný list v papírové podobě, který bude primárně sloužit k omlouvání absence ve výuce. Ke komunikaci se zákonnými zástupci třídní učitel zvolí vhodnou formu – sdělníčky či elektronickou komunikaci prostřednictvím e-mailů.

 

DŮLEŽITÉ !!!

Veškeré další informace, přístupová hesla a případné dotazy budou sděleny na třídních schůzkách dne 22. září 2020 nebo budou předány individuálně třídními učiteli.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.