V září budu školakem … (2012)

Poslední květnové úterý byl pod vedením p. uč. Bc. Renáty Šosté ukončen adaptačně vzdělávací projekt "V září budu školákem".

Do projektu se zapojilo 26 dětí z MŠ školky. Dětem bylo předáno "Dětské vysvědčení", drobné dárky a sladkosti. Projekt byl zaměřen na zlepšení adaptace dětí v 1. ročníku ZŠ a na jednotlivé prvky školní zralosti. Přejeme budoucím prvňáčkům dobrý start k jejich další cestě za vzděláním.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.