Kyberprostor (2020)

Vážení rodiče,
odbor vzdělávání, výzkumu a projektů z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost vytvořil preventivně informační materiály zaměřené na bezpečné chování v online prostředí. V současné době je žádoucí věnovat zvýšenou pozornost, jak dítě tráví svůj volný čas v kyberprostoru.

Hrejte bezpečně!!!

Sledujte, co dětí sledují.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.