Info strávníkům k odhláškám stravy !

Vzhledem k tomu, že se blíží konec kalendářního roku 2020, žádám všechny strávníky, aby veškeré plánované odhlášky vyřešili k 16.12.2020 do 12,30 hod. Poté již nebude možné provádět úpravy v PC na portálu e-strava a škola nebude hlásit žádné změny dodavateli obědů. Proto vás žádám, po tomto datu neprovádět žádné odhlášky na e-stravě v PC. Tímto datem škola zároveň nahlásí stavy na 4.1.2021. V případě absence si můžete obědy vyzvednout do jídlonosičů a nedoplatky již nebudou účtovány.

Děkujeme za pochopení.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.