Hravě žij zdravě 2018

Internetový kurz zdravého životního stylu

Kurz Hravě žij zdravě je malým, ale důležitým krokem k tomu všem ukázat, jak snadné a důležité je žít zdravě.

Cíl kurzu:

Hlavním cílem je především prevence obezity a špatného způsobu životního stylu dětí a mládeže. Metodika projektu hravou formou mění nevhodné stravovací návyky, zlepšuje pitný režim a zvyšuje zájem mládeže o pohybovou aktivitu.

Cílová skupina:

Kurz je primárně určen pro páté třídy základních škol v České republice, zapojit se ale může každý školák, který má zájem o svůj vyvážený životní styl.

Termín a pravidla soutěže:

  • Soutěž startuje už 3. 9. 2018 registrací učitelů a tříd, a od 17. 9. 2018 registrací žáků. Žáci se mohou registrovat teprve poté, co učitel jejich třídu virtuálně přihlásí.
  • Do internetového kurzu, bez nároku na výhru, se může zapojit úplně každý. Registrace žáků končí s datem 17. 12. 2018. Poté se děti mohou dál účastnit kurzu, ale již bez šance na výhru.
  • Soutěžící budou plnit úkoly ve 5 navazujících lekcích. Za test v každé lekci získají body pro svou třídu podle úrovně svých znalostí.
  • Kromě soutěžních úkolů žáci vyplňují Deníček. Pro každou z lekcí jsou generovány tři různě náročené dny, ke kterým žáci musí správně zaznamenat odpovídající příjem a výdej v daném dni. Správným řešitelům jsou za každý den připsány cenné body!
  • Soutěž končí 21. 1. 2019.

Vyhodnocení a ceny:

Pro všechny přihlášené páté třídy, které kurz v řádném termínu dokončí a zároveň získají největší počet bodů, jsou i letos připravené zajímavé výhry podporující aktivní životní styl.


Vstup na hravě žij zdravě ZDE.


Výsledky 5. A, (aktualizace 21. 1. 2019)


Výherní pořadí tříd ZDE