Zázrak života

Projekt financovaný ze Státního fondu životního prostředí „Zázrak života“

Cílem výukového programu je uvědomit si význam rostlin a živočichů pro život lidí, závislost člověka na přírodě.sfzp_cr

Program vychází z výukového programu SEV Sluňákov – Zelený ostrov. Program se zabývá nejen rostlinami, ale i živočichy, kameny, cestovateli, procesy v zemské kůře, člověkem,… Podkladem pro výukový program je skutečný sopečný výbuch na ostrově Krakatua, jenž je dějištěm celého programu a zároveň i symbolizuje celou naši planetu Zemi. Po výbuchu došlo ke zničení ostrova, projekt dále sleduje postupné oživení ostrova.

Program přivede děti na myšlenku, že pokud si náš jediný domov poškodíme nebo zničíme, už nebudeme mít, kde žít. Program dětem pomůže zorientovat se ve složitostech dnešního světa, pochopit zákonitosti přírody, postavení člověka v systému, pomůže propojit teorii s praxí. Při pobytu v přírodě budou žáci sledovat ekosystém lesa, porovnávat krajinu kulturní a přírodní, pozorovat organismy v lese mírného pásu.

Zelený ostrov se zabývá nejen průřezovým tématem EVVO rámcového vzdělávacího programu, ale také Osobnostní a sociální výchovou, Výchovou k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Tato průřezová témata jsou obsahem i našeho školního vzdělávacího plánu.

Původní název projektu zní „ Zelený ostrov“, my jsme grantovou žádost nazvali „Zázrak života“, protože si musíme všichni uvědomit, že to, že můžeme žít na naší planetě je opravdu skutečný zázrak.

Náš projekt „Zázrak života“, stejně jako i původní výukový program„ Zelený ostrov“, je rozdělen do 8 částí. Každá část metodického materiálu obsahuje motivační příběh, náměty na pokusy, náměty na aktivity venku, na aktivity uvnitř objektu, pracovní listy, náměty na výtvarné, literární a pohybové aktivity.

Komentáře jsou uzavřeny.