Úvod


       

 

      

 


Info k vysvědčení (2020)

Vážení rodiče,

rádi bychom vás informovali o postupu při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Hodnocení bude vycházet z Vyhlášky MŠMT a z pravidel pro hodnocení, které jsou součástí školního řádu. Výuka ve druhém pololetí probíhala nestandardním způsobem. Ze strany školy budou při hodnocení zohledněny rozdíly v...Čtěte více »


Rozhodnutí o příjetí dítěte do přípravné třídy základní školy

Rozhodnutí o příjetí dítěte do přípravné třídy základní školy

...Čtěte více »

VÝBĚR STRAVNÉHO

na květen 2020

Stravné pro děti a žáky, kteří nastoupí do MŠ a ZŠ  od  25. 5. 2020 vybíráme na sekretariátě školy /hlavní budova/:

Středa       20. 05. 2020           od 8,00 – 16,00 hod.

Pro výběr je vyhrazen pouze jeden den.

Stravné na 5 pracovních dnů se bude vybírat...Čtěte více »


OBNOVENÍ VÝUKY - 9. třída

Dle uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví, usnesení vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4 2020 a souboru hygienických pokynů MŠMT je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků devátých tříd pro účely intenzivní přípravy k přijímacím zkouškám.

Zákonní zástupci všech žáků devátých tříd jsou povinni rozhodnout nejpozději do 6. 5....Čtěte více »


Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně a zákonné zástupce žáků v přípravné třídě:

  1. Žáci 1. – 5. ročníku mají možnost účastnit se vzdělávacích aktivit ve škole od 25. 5. 2020
  2. Třídní učitelé budou v nejbližších dnech kontaktovat zákonné zástupce žáků s konkrétními  informacemi
  3. Svůj zájem musí zákonný zástupce potvrdit třídnímu učiteli nejpozději do 12. 5. 2020
  4. Před nástupem je nutné podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního...Čtěte více »

Informace k návratu do základní školy – I.

Vážení zákonní zástupci,

jistě jste zaregistrovali novinky z oblasti rezortu školství v pořadech České televize a dalších médiích v posledních dnech. Rozdílný je přístup uvolňování opatření k prvnímu a druhému stupni základní školy.

Z oficiálního harmonogramu uveřejněném na webu MŠMT vyplývá pro 1. stupeň a přípravnou třídu:

od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na...Čtěte více »


Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v posledních dnech intenzivně spolupracovalo s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology ohledně uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství coby součásti celkového uvolňovacího scénáře. Návrat do škol v omezeném režimu se bude týkat zejména těch, kteří budou v letošním roce skládat státní, bakalářskou, maturitní, závěrečnou zkoušku či...Čtěte více »


3D tisk s Beníkem

Respirátory vyrobené v naší nové učebně na nové 3D tiskárně.

...Čtěte více »

Zápis do 1. třídy

Rozhodnutí o příjetí k základnímu vzdělávání

Zápis do 1. třídy

Informace k zápisu do 1. tříd (pokyny pro rodiče)

Čtěte více »


!!! Informace ke stravování !!!

Vážení plátci stravného. Inkasa stravného na měsíc  4/2020 byly odeslány. V případě, že některým inkasa neprojdou, budeme Vás žádat o zaslání finanční částky na účet: 0101335301/0800 s uvedením jména a příjmení žáka s popisem „stravné ZŠ 4/2020“.

Plátcům v hotovosti jsou výběry momentálně pozastaveny.

Odhlášky stravného bude provádět ZŠ do doby odvolání.

Děkujeme za pochopení.

...Čtěte více »

Tisková zpráva - Bohumín

Od zítřka se až do odvolání zavírají všechny školy, mateřinky zůstávají zatím v provozu

BOHUMÍN – Stát nařídil kvůli koronaviru preventivní uzavření všech škol, a to s účinností od středy 11. března. V Bohumíně proto od zítřka zůstanou uzavřeny všechny základní i střední školy. Mateřinek i školních jídelen se opatření zatím netýká.

„Čekáme, až...Čtěte více »


Městské kolo v recitaci (2020)

Žáci 2. stupně Benešovky Viktorie Kroščenová, Václav Zembinský, Natálie Marcová a Michal Skupník se zúčastnili městského kola v recitaci konaného 27. února v prostorách sdružení Maryška. Ve vyrovanané konkurenci se neztratili a Václav Zembinský a Viktorie Kroščenová vybojovali dvě třetí místa. Všem žákům gratulujeme k pěkným výkonům a děkujeme za...Čtěte více »


OK v jazyce anglickém (2020)

V pátek, 28. února, proběhlo na základní škole v Havířově okresní kolo olympiády v jazyce anglickém. Naši školu školu vzorně reprezentovala žákyně 7. B třídy Le Thi Nhung (Naďa) a obsadila krásné 3. místo. Gratulujeme!

...Čtěte více »

"Člověk, jako součást společnosti" (2020)

Co je to společnost? Jak funguje demokracie? A je internet bezpečný? Zastupitel Daniel Galuszka navštívil děti školní družiny, aby s nimi krátce pohovořil na tato témata. Děti si vyzkoušely, jak funguje hlasování a skupinové rozhodnutí, dozvěděly se o nástrahách lží na internetu a objasnily si, co je to společnost a...Čtěte více »


MK jazykové soutěže (2020)

Dne 05. 02. se na ZŠ ČSA uskutečnilo městské kolo jazykové soutěže. Naši školu reprezentovali tito žáci: Anna Adámková a Nela Mihoková z 5. třídy, Adam Mihok z 6. třídy, Nhung Le Thi ze 7. B, Martina Gawliczková a Jan Malý z 8.A  a Valentýna Kohutová,  Jakub Gabzdyl a Dominik Mayer z...Čtěte více »


Beseda s psycholožkou – den otevřených dveří (2020)

V rámci dne otevřených dveří proběhne dne 11. 2. 2020 od 16.30hodin beseda s klinickou psycholožkou Mgr. Pastuchovou na téma „Zneužívání dětí na internetu“. Budeme rádi, když si s předstihem naplánujete čas a nenecháte si besedu ujít – stejně jako promítání filmu „V síti“ v K3. Hlavní linka filmu sleduje...Čtěte více »


MK basketbal (2020)

Dne 4.2.2020 získalo družstvo chlapců 1. místo v MK basketbalu. Gratulujeme !!!