Úvod


       

 

      

 


POZOR ZMĚNA CEN STRAVNÉHO !!!

Oznámení o navýšení cen stravného

 Vážení rodiče, z důvodu výrazného navýšení cen potravin oznamujeme, že od 1. 6. 2022 dochází ke zvýšení cen stravného.

Kategorie pro mateřské školy Současná

cena

cena od

1.6.2022

inkasní limit
I. kategorie celodenní strava pro děti do 6 let 39,00 Kč 43,00 Kč 1.500,00 Kč
II. kategorie celodenní...Čtěte více »

ŠD - Šachiáda 2022

ŠD - Polytechniáda 2022

Školní časopis

...Čtěte více »

Škola nanečisto pro všechny budoucí prvňáčky

...Čtěte více »

Soutěž FG 11. ročník (2022)

S radostí vám oznamuji, že družstvo ve složení J. Marec, J. Pieklo a A. Závadský (5. třída, tř. učitelka Simona Zdvomková), vyhráli okresní kolo v soutěži Finanční gramotnost a postupují do kola krajského!!

Mgr. Marek Palka, MBA

Žáci z Benešovky vyhráli okresní kolo soutěže finanční gramotnosti, postupují

...Čtěte více »

Rodičovský klub - Děti a elektronika (2022)

...Čtěte více »

Den otevřených dveří (2022)

...Čtěte více »

Stravování - nedoplatky

Vážení rodiče, v souvislosti se zvýšením cen potravin, osobních i režijních nákladů od 1.1.2022 se mění nedoplatky za zapomenutou neodhlášenou stravu z 36,- na 47,-Kč. Proto Vás chci upozornit na důkladné provádění odhlášek v době absence žáků ve škole. První den absence si můžete oběd vyzvednout do jídlonosiče, každý následující...Čtěte více »


UPOZORNĚNÍ PRO ŽÁKY A RODIČE K TESTOVÁNÍ !!!

Vzhledem k častému narušování výuky, bude od zítřka, tedy od čtvrtka 6. ledna 2022, antigenní testování všech žáků na hlavní budově probíhat vždy od 7.30 do 7.45 hodin.

Je nutné, aby se žáci dostavili do testovací místnosti (do své třídy) v 7.30 hodin. Škola bude v tyto dny otevřena dříve.

Připomínáme, že testování probíhá pravidelně...Čtěte více »


Informace rodičům žáků 5. tříd

...Čtěte více »

Informace k testování žáků od 3. 1. 2022

...Čtěte více »

Soutěž FG - školní kolo (2021)

Ve školním kole on-line soutěže FINANČNÍ GRAMOTNOST se umístili tito žáci:

Kategorie č. 1 (4. a 5. třída):

1. Jan Marec

2. – 4. J. Pieklo, P. Ganittová, A. Fonti

 

Kategorie č. 2 (2. stupeň):

1. E. Radicsová

2. M. Marcol

3. Š. Herman, M. Licek

 

Tyto vítěze jsem zároveň nominoval do okresního kola, které proběhne opět online...Čtěte více »


Info strávníkům k odhláškám stravy !

Vzhledem k tomu, že se blíží konec kalendářního roku 2021, žádám všechny strávníky, aby veškeré plánované odhlášky vyřešili k 14.12.2021 do 12,30 hod. Poté již nebude možné provádět úpravy v PC na portálu e-strava a škola nebude hlásit žádné změny dodavateli obědů. Proto vás žádám, po tomto datu neprovádět žádné odhlášky na e-stravě...Čtěte více »


Info ohledně odhlášení stravy žákům po dobu karantény

Dobrý den, vedení školy upozorňuje, že po dobu karantény dané třídy rodiče budou zodpovědní za odhlášení stravy žákům.

Žák, který je pozitivní  nemá nárok na oběd, ostatní žáci v karanténě, kteří se vyučují distančně mají nárok na oběd, akorát si ho může vyzvednout rodinný příslušník, který v karanténě není a to přes výdejní okénko...Čtěte více »


Pavučina přátelství v 2.A (2021)

V třídnických hodinách hrajeme hry, při kterých posilujeme sociální vztahy mezi dětmi. Aktivita probíhala v komunitních kruhu. Jeden žák druhému posílal klubíčko vlny a přitom mu řekl, za co mu chce poděkovat nebo ho pochválit. Žáci si uvědomili, že jsme jedna skupina a v ní má každý své místo.

Čtěte více »

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 6. 12. 2021

Preventivní testování dětí a žáků ve školách bude plošně pokračovat i po 29. listopadu 2021. Další testování se tedy provede 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí. V této chvíli není určeno konkrétní datum konce testování, zatím se předpokládá, že do konce února 2022.

Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v...Čtěte více »


Revolution train Bohumín 2021

Revolution train Bohumín 2021 – odpolední prohlídky i pro veřejnost…

...Čtěte více »

Les - projekt v 2.A (2021)

V prvním listopadovém týdnu žáci 2.A probírali v předmětu Čas učivo o lese.  V rámci projektu vyrobili lapbook. Do lapbooku se vešlo mnoho zajímavých informací. Během stříhání, lepení vyhledávání zajímavostí si žáci procvičili učivo zábavnou formou. Každý lapbook byl originál.

Rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2021/2022

...Čtěte více »

Pasování na čtenáře (2021)

V úterý 25.5.2021 proběhlo v 1.A pasování žáků na čtenáře. Každý prvňáček dostal zdarma čtenářský průkaz, odznak čtenáře a knížku. Žáci tak byli slavnostně uvedeni do světa fantazie a poznání.

Děti v bezpečí (2021)

V pátek 12.února 2021 proběhla v 1.A interaktivní beseda. Dětem byly formou pohádek prezentovány nebezpečné situace, ve kterých se mohou ocitnout doma, venku nebo ve škole. Společně hledali řešení, jak se v dané situaci zachovat.

Info strávníkům k odhláškám stravy !

Vzhledem k tomu, že se blíží konec kalendářního roku 2020, žádám všechny strávníky, aby veškeré plánované odhlášky vyřešili k 16.12.2020 do 12,30 hod. Poté již nebude možné provádět úpravy v PC na portálu e-strava a škola nebude hlásit žádné změny dodavateli obědů. Proto vás žádám, po tomto datu neprovádět žádné odhlášky na e-stravě...Čtěte více »


Programování v 1.A (2020)

V pátek 3.12.2020 se žáci 1.A seznámili se základy programování pomocí robotické hračky Bee-bot. Bee-bot je programovatelný robot (robotická včelka) určený pro rozvoj informatického myšlení u dětí. Rozvíjí také prostorovou orientaci, představivost i logické myšlení. Aktivity byly zaměřeny na orientaci v labyrintu a zadání cesty včelce. Práce se žákům dařila,...Čtěte více »


Hodina matematiky v 1.A (2020)

V matematice využíváme metody, které dětem přiblíží předmět názornou a hravou formou. V oblibě jsou rébusy, hádanky i hlavolamy. Vyučovací hodinu jsme si tentokrát zpestřili skládankou tangram. Je to hlavolam složený ze 7 částí. Kombinací těchto částí se skládají různé plošné obrazce. Skládáním tangramu se učíme vnímat geometrické tvary, rozvíjíme...Čtěte více »

Podrobné informace k provozu základní školy od 30. 11. 2020

Do školy se k prezenční výuce vracejí:

  • Všichni žáci všech tříd 1. stupně
  • Žáci 9. ročníku

U žáků 6. až 8. ročníku bude probíhat tzv. rotační prezenční výuka:

TŘÍDY PREZENČNĚ

V BUDOVĚ ŠKOLY

DISTANČNĚ

NA DÁLKU Z DOMOVA

7.A, 8.B 30. 11. – 4. 12. 2020 7. 12. – 11. 12. 2020
14. 12....Čtěte více »

Třídnická hodina v 1.A (2020)

Dne 26.11.2020 se konala v 1.A třídnická hodina na téma “Vzájemné vztahy ve třídě”. Každý z nás touží být přijímán a respektován. Je to jedna z lidských potřeb. Hodina byla plná aktivit a her. Program jsme zaměřili na rozvoj vzájemných vztahů mezi žáky a komunikaci v kolektivu třídy.

Nová opatření

Zpěv a tělesná výchova – mimořádným opatřením místně příslušné krajské hygienické stanice se omezuje provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv ani sportovní činnost uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní aktivity (např. procházky). Zákaz zpěvu a sportovní činnosti se netýká mateřských škol a zákaz...Čtěte více »


Cambridge Exams

V úterý 24. září 2020 proběhla na Základní škole Edvarda Beneše prezentace prestižních zkoušek Cambridge English. Naše základní škola bude jako první škola v Bohumíně ve spolupráci s Jazykovou školou Hello Ostrava poskytovat žákům možnost skládání těchto mezinárodních zkoušek z anglického jazyka. Žáci si budou moci vyzkoušet zkoušku nejprve na...Čtěte více »


 Vyučování venku (2020)

Učení venku se v 1.A stalo součástí výuky. Díky mezipředmětovým vztahům propojujeme učivo všech předmětů. Kreslíme, cvičíme, počítáme, pozorujeme změny v přírodě i posloucháme zpěv ptáků. Školní zahrada je velká učebna a děti učení venku baví.

Adaptační pobyt - 6.A (2020)

Čtvrtek

Dnes jsme se věnovali různým aktivitám. Dopoledne jsme se někteří změnili ve slepce, další srostli v siamská dvojčata. Takto jsme museli společně překonat několik stovek metrů na silnici i v lese. Pak jsme se vrhli na míčové hry.Po odpoledním klidu jsme dodělávali deníky a mapy. Mezitím jsme se snažili poznat...Čtěte více »


Povinné roušky

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky pod číslem jednacím MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN se nařizuje nošení ochranných prostředků dýchacích cest /ústa a nos/ ve všech vnitřních společných prostorách budov škol a školských zařízení /tj. chodby, sociální zařízení, školní jídelna/ všem osobám s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání. Úplné znění tohoto mimořádného...Čtěte více »


Stravování !!!

Vážení rodiče,

odběr stravy do jídlonosičů ( platí u žáků pro první den absence, jinak žádáme rodiče, aby stravu odhlašovali a to z důvodu dodržování hygienických postupů při COVID-19) denně v době

od 11,45 do 12,15 hod.

Pro vstup do jídelny používejte roušku.

 

Děkujeme za pochopení.

...Čtěte více »

Upozornění pro rodiče žáků budoucí 1. A třídy

úterý 1. 9. 2020          slavnostní zahájení v 9.00 hod. (tělocvična na malé škole)

středa 2. 9. 2020         2 vyučovací hodiny, 8.00 – 9.40 hod.

čtvrtek 3. 9. 2020       2 vyučovací hodiny, 8.00 – 9.40 hod.

pátek 4. 9. 2020          2 vyučovací hodiny, 8.00 – 9.40 hod.

 

Žádáme rodiče budoucích prvňáčků, aby své děti v jejich...Čtěte více »


Organizace prvního týdne školního roku 2020/2021

Přípravná třída

úterý 1. 9. 2020                slavnostní zahájení v 8.00 hod. (malá škola – boční vchod)

2. – 4. 9. 2020                  4 vyučovací hodiny, 8.00 – 11.40 hod.


1.A třída

úterý 1. 9. 2020                slavnostní zahájení v 9.00 hod. (tělocvična na...Čtěte více »


Psychická podpora (2020)

Vážení občané Bohumína,

 v sobotu 8. srpna 2020 došlo v našem městě k tragické události, která více či méně zasáhla všechny. Někteří z vás přišli o své blízké či známé, jiní byli přímými svědky události a mnozí jsou zasaženi nepřímo, představují si události z...Čtěte více »


Elektronická žákovská knížka pro 1. stupeň

Vážení zákonní zástupci,

od 1. 9. 2020 začnou také všichni žáci 1. stupně používat elektronickou žákovskou knížku (EŽK), kde bude možnost sledovat průběžně výsledky vzdělávání.

Přihlásit se lze prostřednictvím internetu buď z webových stránek školy anebo zadáním adresy http://bakalari.zsbenesovka.cz.

Pro vstup je třeba mít uživatelské jméno a heslo, které Vám bude předáno na...Čtěte více »


Stravné

Vážení rodiče,

jelikož se nám blíží konec školního roku, žádám vás o provedení posledních plánovaných odhlášek stravného, a to nejpozději do středy 24.6.2020 do 11,30 hod. Poté vás prosím, nezasahujte do databáze na e-stravě a dodatečně již nic neodhlašujte.

V případě jakýchkoliv změn stravování u vašich dětí, co se týče...Čtěte více »


Výběr stravného a školného na prázdninový provoz

Výběr stravného a školného na prázdninový provoz bude probíhat na hlavní budově ZŠ (sekretariát)

v těchto dnech:

Středa     03.06.2020        8-16,00 hod.

Čtvrtek   04.06.2020        8-14,00 hod.


Prázdninový provoz v MŠ FIT

od 27.7.-7.8.2020


Prázdninový provoz v MŠ Rafík

od 10.8.-21.8.2020


Prosím dodržovat hygienické zásady (rouška).

Přestávka v prodeji od 12,30-13,00 hod.

...Čtěte více »

Obnovení výuky žáků 2. stupně

Vážení rodiče,

dle uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví, usnesení vlády ČR ze dne 25. 5. 2020 a souboru hygienických pokynů MŠMT je od 8. 6. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků druhého stupně na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Docházka není povinná. V této souvislosti stanovil ředitel školy časový rozsah a organizaci výuky:

Podrobné...Čtěte více »


VÝBĚR STRAVNÉHO

na květen 2020

Stravné pro děti a žáky, kteří nastoupí do MŠ a ZŠ  od  25. 5. 2020 vybíráme na sekretariátě školy /hlavní budova/:

Středa       20. 05. 2020           od 8,00 – 16,00 hod.

Pro výběr je vyhrazen pouze jeden den.

Stravné na 5 pracovních dnů se bude vybírat...Čtěte více »


OBNOVENÍ VÝUKY - 9. třída

Dle uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví, usnesení vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4 2020 a souboru hygienických pokynů MŠMT je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků devátých tříd pro účely intenzivní přípravy k přijímacím zkouškám.

Zákonní zástupci všech žáků devátých tříd jsou povinni rozhodnout nejpozději do 6. 5....Čtěte více »


Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně a zákonné zástupce žáků v přípravné třídě:

  1. Žáci 1. – 5. ročníku mají možnost účastnit se vzdělávacích aktivit ve škole od 25. 5. 2020
  2. Třídní učitelé budou v nejbližších dnech kontaktovat zákonné zástupce žáků s konkrétními  informacemi
  3. Svůj zájem musí zákonný zástupce potvrdit třídnímu učiteli nejpozději do 12. 5. 2020
  4. Před nástupem je nutné podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního...Čtěte více »

Informace k návratu do základní školy – I.

Vážení zákonní zástupci,

jistě jste zaregistrovali novinky z oblasti rezortu školství v pořadech České televize a dalších médiích v posledních dnech. Rozdílný je přístup uvolňování opatření k prvnímu a druhému stupni základní školy.

Z oficiálního harmonogramu uveřejněném na webu MŠMT vyplývá pro 1. stupeň a přípravnou třídu:

od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na...Čtěte více »


Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v posledních dnech intenzivně spolupracovalo s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology ohledně uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství coby součásti celkového uvolňovacího scénáře. Návrat do škol v omezeném režimu se bude týkat zejména těch, kteří budou v letošním roce skládat státní, bakalářskou, maturitní, závěrečnou zkoušku či...Čtěte více »


3D tisk s Beníkem

Respirátory vyrobené v naší nové učebně na nové 3D tiskárně.

...Čtěte více »

Zápis do 1. třídy

Rozhodnutí o příjetí k základnímu vzdělávání

Zápis do 1. třídy

Informace k zápisu do 1. tříd (pokyny pro rodiče)

Čtěte více »


Tisková zpráva - Bohumín

Od zítřka se až do odvolání zavírají všechny školy, mateřinky zůstávají zatím v provozu

BOHUMÍN – Stát nařídil kvůli koronaviru preventivní uzavření všech škol, a to s účinností od středy 11. března. V Bohumíně proto od zítřka zůstanou uzavřeny všechny základní i střední školy. Mateřinek i školních jídelen se opatření zatím netýká.

„Čekáme, až...Čtěte více »


Městské kolo v recitaci (2020)

Žáci 2. stupně Benešovky Viktorie Kroščenová, Václav Zembinský, Natálie Marcová a Michal Skupník se zúčastnili městského kola v recitaci konaného 27. února v prostorách sdružení Maryška. Ve vyrovanané konkurenci se neztratili a Václav Zembinský a Viktorie Kroščenová vybojovali dvě třetí místa. Všem žákům gratulujeme k pěkným výkonům a děkujeme za...Čtěte více »


OK v jazyce anglickém (2020)

V pátek, 28. února, proběhlo na základní škole v Havířově okresní kolo olympiády v jazyce anglickém. Naši školu školu vzorně reprezentovala žákyně 7. B třídy Le Thi Nhung (Naďa) a obsadila krásné 3. místo. Gratulujeme!

...Čtěte více »

"Člověk, jako součást společnosti" (2020)

Co je to společnost? Jak funguje demokracie? A je internet bezpečný? Zastupitel Daniel Galuszka navštívil děti školní družiny, aby s nimi krátce pohovořil na tato témata. Děti si vyzkoušely, jak funguje hlasování a skupinové rozhodnutí, dozvěděly se o nástrahách lží na internetu a objasnily si, co je to společnost a...Čtěte více »


MK jazykové soutěže (2020)

Dne 05. 02. se na ZŠ ČSA uskutečnilo městské kolo jazykové soutěže. Naši školu reprezentovali tito žáci: Anna Adámková a Nela Mihoková z 5. třídy, Adam Mihok z 6. třídy, Nhung Le Thi ze 7. B, Martina Gawliczková a Jan Malý z 8.A  a Valentýna Kohutová,  Jakub Gabzdyl a Dominik Mayer z...Čtěte více »


Beseda s psycholožkou – den otevřených dveří (2020)

V rámci dne otevřených dveří proběhne dne 11. 2. 2020 od 16.30hodin beseda s klinickou psycholožkou Mgr. Pastuchovou na téma „Zneužívání dětí na internetu“. Budeme rádi, když si s předstihem naplánujete čas a nenecháte si besedu ujít – stejně jako promítání filmu „V síti“ v K3. Hlavní linka filmu sleduje...Čtěte více »


MK basketbal (2020)

Dne 4.2.2020 získalo družstvo chlapců 1. místo v MK basketbalu. Gratulujeme !!!

Skok vysoký (2020)

Ve středu 29.1.2020 v tělocvičně ZŠ ČSA proběhlo MK ve skoku vysokém. Letošní rok nebyl pro nás tak bohatý na medaile jako předchozí. Ale velice nás potěšila stříbrná medaile Hanky Slezakové v kategorii mladsich žákyň, která překonala svůj osobní rekord a skočila 129cm. Všem účastníkům závodu děkujeme za vzornou...Čtěte více »


O Máši a 3 medvědech (2020)

1.A v knihovně na pohádce O MÁŠI a 3 MEDVĚDECH.

„V síti“

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o tom, že se v Bohumíně bude promítat radikální dokumentární film o zneužívání dětí na internetu s názvem „V síti“, který byl natočen pod dohledem expertů (ředitelky Linky důvěry, psycholožky, sexuoložky, právníka a kriminalisty se specializací na kyber-kriminalitu).

V rámci prevence patologických jevů jej v předpremiéře shlédnou...Čtěte více »


Vánoční besídka (2019)

V pátek 20.12 se v tělocvičně uskutečnila vánoční besídka pod vedením žákovského parlamentu.

Knihovnická lekce 1.A (2019)

Velice pěkně připravený program žáčkům přiblížil příběh o Krtečkovi. Všichni se zapojili do různých činností, nejlepší řešitelé dostali Krtečkův diplom. V lednu bude připravena další lekce. Už se těšíme.

Společná akce s družební školou v Zabelkově (2019)

Dne 5. 12. navštívili žáci 4. A a 5. A třídy družební školu v Zabelkově při příležitosti “Svátku školy s patronem J. Rymerem”. Učitelky a žáci polské školy nás vřele přivítali a pohostili. Následovaly výtvarné dílničky žáků obou škol a školní akademie, na které vystoupili s krátkým programem také žáci...Čtěte více »


Čertovská diskotéka ve školní družině (2019)

Dne 3.12.2019 proběhla ve školní družině při ZŠ Dr. E. Beneše Bohumín – Čertovská diskotéka v prostorách tělocvičny. Čerti a čertice se úvodem předvedli ve svých strašidelných kostýmech. K doprovodu promenády hrála reprodukovaná čertovská hudba. Odborná porota vybrala nejstrašidelnější masky a kostýmy. Výherci získali malý dáreček. Všichni čerti a čertice...Čtěte více »


Nové dresy (2019)

Naše škola se může pochlubit úspěšnými sportovci, kteří naší školu skvěle reprezentují na různých sportovních akcích. Aby byli vždy viditelní a dobře odlišní od soupeřů, tak členové Žákovského parlamentu navrhli výměnu již dosluhujících dresů za nové. Nové dresy však “něco” stojí. Tento problém za nás vyřešila Unie rodičů, za což...Čtěte více »


Vodník v literatuře (2019)

Pohádkový svět fantazie zavoněl v posledním listopadovém týdnu v 3.B. Povídali jsme si o vládci řek, jezer a vod. O vodníkovi psali žáci diktát na iPadu, četli pohádky, zpívali písně, recitovali básně i řešili slovní úlohy. Výtvarné ztvárnění postavy se také vydařilo. Svá tajná přání žáci napsali na pentličky, které...Čtěte více »


MK ve florbale (2019)

Dne 29. 11. 2019 našemu florbalovému družstvu se nezadařilo. Dvě prohry 0:1 se ZŠ ČSA a Gymnáziem, výhra nad ŽŠ Skřečoň 2:1 a remíza se ZŠ Masarykovou 0:0 přinesl nám stejný počet bodů, ale stejné skóre s Gymnáziem a ZŠ ČSA nás katapultovalo na celkové 5. místo.

Všem reprezentantům patří naše...Čtěte více »


Soutěž nejen v informatice (2019)

Dne 29. 11. 2019 v Orlové na SOŠ NET OFFICE se pořádala „Soutěž nejen v informatice“, které se zúčastnilo na 40 žáků základních škol. V kategorii Prezentace nás reprezentovala Valentýna Kohutová (9. A), která ve velké konkurenci obsadila krásné 1. místo. V kategorii Word nás reprezentovali Dominik Mayer a Vojtěch...Čtěte více »


Info strávníkům k odhláškám stravy ! (2019)

Vzhledem k tomu, že se blíží konec kalendářního roku 2019, žádám všechny strávníky, aby veškeré plánované odhlášky vyřešili k 16.12.2019 do 12,30 hod. Poté již nebude možné provádět úpravy v PC na portálu e-strava a škola nebude hlásit žádné změny dodavateli obědů. Proto vás žádám, po tomto datu neprovádět žádné odhlášky na e-stravě...Čtěte více »


Městská policie ve školní družině (2019)

V úterý 12.11.2019 jsme přivítali ve školní družině na ZŠ a MŠ tř. Dr. E.Beneše dva strážníky Městské policie Bohumín. Beseda začala dotazy, co vše žáci vědí o městské policii. Žáci byli seznámeni s prevencí kriminality mládeže, se zásadami bezpečného chování, ukázkou základní výstroje a výzbroje. Také měli možnost si...Čtěte více »


Společná hodina geometrie žáků 1.A a 3.B (2019)

V rámci spolupráce “ŽÁCI  UČÍ  ŽÁKY” proběhla společná geometrie. Třeťáci ukázali své znalosti, pak radili a kontrolovali práci prvňácků. Ve třídách už proběhly společně hodiny českého jazyka i hudební výchovy. Tato hodina se opět zdařila.

Ekologická soutěž na téma "Život lesa" (2019)

Dne 23. listopadu 2019 pořádala Masarykova základní škola ekologickou soutěž na téma “Život lesa”.  Soutěže se zúčastnilo celkem sedm družstev ze všech bohumínských základních škol. Naší školu reprezentovali : Karin Wisniowská, Viktorie Kroščenová, Adéla Mrázková a Adam Mihok, všichni žáci 6. A třídy. Žáci plnili mnoho zajímavých úkolů – např....Čtěte více »


Moje město Bohumín (2019)

V měsíci říjnu proběhl v 3.B třídní projekt o našem městě. Dosavadní znalosti jsme propojili s novými poznatky. Ucelený soubor informací a zajímavostí žáci využili při tvorbě lapbooku (interaktivní 3 D knihy). S lapbookem dále pracujeme při opakování učiva. I když žáci tvořili na stejné téma, každý lapbook je originál.

Čtěte více »

Lépe jednou vidět nežli stokrát slyšet (2019)

Žáci 1. stupně, kteří se nezúčastnili ozdravného pobytu, si ve čtvrtek 10. října připomněli význam zraku. Tento den je totiž Světovým dnem zraku. Zábavnou formou jsme se seznámili s optickými iluzemi, hledali skryté obrázky v rébusech. Žáci si také vyzkoušeli, jak těžké je být bez zraku a překonávat běžné překážky,...Čtěte více »


Okresní turnaj v silovém čtyřboji (2019)

Okresní turnaj v silovém čtyřboji , Karviná, 11.10.2019. 6 dívčích a chlapeckých družstev a medailový “déšť” pro Benešovku: 5x 1.místo, 3x 2.místo, 3x 3.místo v jednotlivých disciplínách. Celkové 1. místo Daniela Agela a 2. místo Simona Barčiša v kategorii chlapců a 1. místo Patricii Hanuskové v kategorii dívek. V kategorii...Čtěte více »


Nádražní knihovnička (říjen 2019)

Také letos se žáci 3.B dohodli, že společně doplní knihy do nádražní knihovničky v Bohumíně. Připomněli si význam knihovniček a domýšleli, odkud knihy asi pochází. Žáci dali knihám druhou šanci a lidem možnost zpříjemnit si cestování.

...Čtěte více »

Velcí čtou malym (2019)

V pátek 4.10. proběhla v knihovně akce “Velcí čtou malým”. Četli žáci 8. třídy prvňáčkům. NO, ti si to užili! Četly se pohádky, které vůbec neznají. Šlo hlavně o porozumění textu, velcí odpovídali na své úkoly, malí odpovídali na otázky k přečtenému textu. Končilo se pohádkou “O Budulínkovi”, ve které...Čtěte více »


Plave celé město (2019)

51 žáků (!) Benešovky podpořilo své město v celostátní plavecké soutěži měst.

Adaptační pobyt - 6.A (2019)

Pátek
Ještě Vám přinášíme momentky z posledního dne adaptačního pobytu. Snad budete vzpomínat se spokojeností a slzou v oku z Hrádku. Kdo chtěl, mohl se dobrovolně zvěčnit na louce za zvoničkou Sv. Isidora.

Změna při výběru úplaty za ŠD

Vážení rodiče,

rozhodnutím vedení školy dochází ke změně při výběru úplaty za školní družinu.  Školní družina se bude platit ve dvou splátkách – každá ve výši 500 Kč. Za 1. pololetí daného školního roku do 15. 9. a za 2. pololetí daného školního roku do 15. 2.

Děkujeme za pochopení.

Mgr....Čtěte více »


Finále OVOV (2019)

jedeme domů!!!

Tohle byl náš sen… ale…

Na závěr autogramiáda s olympioniky…

Aerobik

...Čtěte více »

Informace pro rodiče dětí přípravné třídy

Školní rok bude zahájen 2. září 2019 od 8.00 hodin na „malé škole“.

Pravidelná výuka bude probíhat denně od 8.00 do 11.40 hodin.

Pravidelné informace budeme zasílat rodičům emailem, zveřejňovat na školních webových a FCB stránkách.

Žádáme rodiče o nahlášení zájmu navštěvovat školní družinu, nejlépe emailovou poštou paní třídní učitelce.

...Čtěte více »

Informace pro rodiče žáků 1. tříd.

Slavnostní zahájení proběhne 2. 9. 2019 na malé škole od 9.00 hodin.

pondělí          2.9.2019         9.00 (slavnostní zahájení)
úterý              3.9.2019         8.00 – 9.40
středa            4.9.2019         8.00 – 9.40
čtvrtek           5.9.2019         8.00 – 10.45
pátek             6.9.2019         8.00 – 10.45

Školní družina funguje už...Čtěte více »


Informace pro žáky 2. – 9. tříd

školní rok 2019/2020 začíná v pondělí 2. září 2019. Žáci stráví ve škole 1 vyučovací hodinu – tzn. od 8.00 do 8.45 hodin.

Od úterka do pátku pak stráví ve škole 4 vyučovací hodiny, tzn. od 8.00 do 11.40 hodin.

...Čtěte více »

Výlet do DinoParku (2019)

Dne 24.6. Unie rodičů ZŠ a MŠ pořádala výlet do DinoParku pro 33 žáků 1. až 9. třídy, kteří se vyznamenali během šk. roku svými studijními, sportovními a uměleckými výkony.

Lidové tradice v 2.B (2019)

V dubnu se žáci 2.B seznamovali s tradicemi velikonočního i předvelikonočního období. Většina tradic má své místo v přírodním koloběhu. Tradice stmelují rodinu i celý národ. Je důležité vědět, že někam patříme. Žáci zpívali písničky, malovali vajíčka, recitovali básně, řešili kvízy i vyráběli velikonoční věnečky. S přáním hezkých velikonočních svátků...Čtěte více »

Příměstský tábor (2019)

Letos už pátým rokem pořádá nezisková organizace Veselá věda kromě kroužků také příměstský tábor.

Tábor je určen pro malé badatele od 5 do 12 let, kteří rádi prozkoumávají zákonitosti ze světa přírodních věd. Věnujeme se jednoduchým, věku dětí přizpůsobeným pokusům z oblasti chemie, biologie i fyziky.

S jakými tématy pracovaly děti v...Čtěte více »


Turnaj 5.A ve stolním tenisu (2019)

Vítěz Šimon Mezera. Organizátoři Adam S. a Matyáš M.

Nádražní knihovnička (2019)

Dlouhou cestu vlakem může zpříjemnit dobrá kniha. Cílem snažení žáků 2.B bylo zlepšit vztah ke knihám a seznámit se s možností, že aktivita půjčování knih na nádraží existuje. Knihy z Bohumína cestují vlakem po celé republice a stejnou cestou sem přijíždějí zase jiné. Město Bohumín je zapojeno do celostátního projektu...Čtěte více »


Cyklistická soutěž v 5. A (2019)

Žáci 5.A začínají trénovat na cyklistickou soutěž. Horší bude jízda zručnosti!

MK v basketbale (2019)

Dne 4. 4. 2019 proběhlo MK v basketbale, kde naší žáci obsadili 2. místo! Gratulujeme!!!

 

Andersen v knihovně s třídou 5. A (2019)

Program byl nabitý. Hasičárna, uzlování, kuchařské čepice! A …

Finance v 5. A (2019)

Etický kompas UŠETŘIT či UTRATIT? Tak umí pracovat žáci 5.A.

Výstava umělců OS BART (2019)

Třída 5.A na výstavě umělců OS BART v galerii Maryška. Běžte se podívat !

Jak se žije s handipem (2019)

Beseda 5.A v knihovně. Hendikepované děti mezi námi. Doporučujeme všem !

...Čtěte více »

Rodiče čtou dětem (2019)

V 2.B probíhá projekt ,,Rodiče čtou dětem,,. Cílem projektu je vytvoření kladného vztahu ke knize a četbě. O vybrané knize rodiče povypráví, přečtou z ní úryvek a následně si o knize s dětmi povídají. Poděkování patří všem, kteří náš projekt podporují.

...Čtěte více »

Pěvecká soutěž „Zpěváček ze Slezska 2019“

Dne 6. 3. 2019 se uskutečnila každoroční pěvecká soutěž pod názvem „Zpěváček ze Slezska 2019“.  V této soutěži nechyběli ani žáci naší školy a to Miroslav Hernas (4. A), Anna Adámková (4. A), Karin Wišniowská (5. A) a Tereza Adámková (6. A). Podmínkou soutěže byl zpěv dvou charakterově odlišných písní...Čtěte více »


Tangramy (2019)

Vážení rodiče,
chcete se na chvíli vrátit do školních let nebo nahlédnout “pod pokličku” naší školy? Protože vás chceme přesvědčit, že škola žije pro své žáky, připravili jsme pro vás novinku – miniseriál “ze života naší školy“. Do doby zápisu, který proběhne 2. – 3. dubna 2019, vás budeme pravidelně...Čtěte více »


MK recitační soutěže (2019)

Dne 28. 2. 2019 se konalo jako každoročně MK  dětských recitátorů. V letošním roce se místo konání přesunulo do velkého sálu ZUŠ Bohumín. Naši školu reprezentovali  v III. kategorii Václav Zembinský (6. B) a Natálie Marcová (7. A),  ve IV. kategorii pak Jana Deutschová (9. A).  Hlavními kritérii, na které...Čtěte více »


Nádech, výdech a zadržení dechu v 5.A (2019)

Projekt 5.A rekord v nádechu,výdechu a zadržení dechu.

Vitěz Adam Szotkowski!

...Čtěte více »

Výtvarná výchova v 5.A (2019)

Takhle pracujeme ve výtvarné výchově a vyrobili jsme si masky.

Žáci 5.třídy.

...Čtěte více »

Exkurze - Svět techniky aneb cesta za povoláním

Den před pololetním vysvědčením jsme se my „osmáci“ a „deváťáci“ rozhodli popřemýšlet o své budoucnosti a navštívili jsme Svět techniky v Ostravě. Byl pro nás připravený program s názvem „Živá knihovna povolání a studijních možností“, kde nám představili své profese konkrétní lidé, kteří je vykonávají a na ně navázali studenti, kteří se...Čtěte více »


Pokusy a rošťárny (2019)

Ve čtvrtek 24.1.2019 připravila knihovnice Městské knihovny v Bohumíně zajímavý program pro žáky a rodiče 2.B na téma “Pokusy a rošťárny”. Zábavnou formou se žáci seznámili se základy fyziky a chemie. Zahráli si na vědátory, vyzkoušeli sérií pokusů a různých triků. Společně jsme strávili příjemné odpoledne.

...Čtěte více »

MK v recitační soutěži (2019)

Dne 22. 1. 2019  se uskutečnilo ŠK v recitaci. Jako každý rok žáci soutěžili ve dvou kategoriích. III. kategorie 6. a 7. třída, IV. kategorie 8. a 9.  třída. Celkem se soutěže zúčastnilo 12 žáků z toho v III. kategorii se umístil na 1. místě Jan Weber ze 7. A,...Čtěte více »


Lidské tělo (2019)

Ve dnech 14.-18. ledna 2019 proběhl v 2.B třídní projekt na téma Lidské tělo. Žáci skládali model lidského těla, poznávali vnitřní orgány a jejich funkce, zkoumali smysly. Projekt rozšířil povědomí žáků o svém těle, o jeho fungování a o ochraně zdraví.

Bramborový týden v 2.B (2018)

Ve dnech 12.11. – 16.11.2018 proběhl v 2.B projekt "Bramborový týden". Zemák, kartofel, erteple i kobzol – to jsou lidová pojmenování pro brambory. Bramborová tématika prolínala všemi předměty. Žáci četli pohádky i říkanky o bramborách, luštili rébusy i hádanky, modelovali a také vyráběli bramborová tiskátka,výtvarně zpracovali...Čtěte více »


Vítkovice - Svět vědy a techniky s 5. A (2018)

Navštívili jsme program věnovaný robotům. S maličkými jsme i všichni pracovali! SUPER!

5.třída na Halloweenu (2018)

Rekordní účast! 14 žáků… Kdyby s takovým nadšením i studovali! Ale užívali si to…

T.G.Masaryk (2018)

Komu se podaří vyfotit se s prezidentem T.G.Masarykem v roce 2018 ?

...Čtěte více »

Dopravní výchova 5.A na dopravním hřišti (2018)

Naší třídě se podařilo dostat se na špičku 5.tříd ve městě! Dostali jsme pochvalu.

Návštěva výstavy v Maryšce 4. třída (2018)

Navštívili jsme ve výstavní síni MARYŠKA výstavu bohumínskěho autora velice pěkných prací, pana Pavla  OPARTYHO. Žáci si to užili. Ve škole to budeme zkoušet. Uvidíme, třeba se také vylíhne takový talent.

Jablíčkový týden v 2.B (2018)

Ve dnech 8.10. – 12.10.2018 proběhl v naší třídě projekt Jablíčkový týden. Vycházel ze školního vzdělávacího programu, který klade důraz na propojení všech předmětů. Jablka jsme ochutnávali, popisovali jejich barvu a chuť, počítali i kreslili. Žáci se o jablku dozvěděli spoustu zajímavostí o jeho využití a...Čtěte více »


Vánoční fotografování (2018)

Kdy?         Ve čtvrtek 1. listopadu 2018

 

Kde?        na elokovaném pracovišti ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše
                (vedle kavárny Bastien)

 

V kolik?    od 8.00 hodin


Možnosti: Sada č. 1 – Visací kalendář

Již 4. rok se účastní žáci letošní 5. třídy celostání akce knihoven, doprovázejí i rodiče. Všichni žáci se vystřídali ve čtení a s textem budeme pracovat i v dílně čtení.

Svět techniky v Ostravě (2018)

Žáci 2. A třídy se přihlásili do soutěže pořádané ostravským muzeem techniky pod názvem U 6 RAISE. Jejich úkolem bude sestavit model, který bude mít vztah k hutnictví. Vyrobený exponát bude vystaven v budově malého světa techniky v Ostravě – Vítkovicích. Nejprve však museli poznat, co...Čtěte více »


Adaptační pobyt 6. A, B (2018)

Pátek

Kroužek výstřihovánky z papíru a základy programování (2018)

...Čtěte více »

Kroužek plavání (2018)

...Čtěte více »

MK v atletice (2018)

Dne 20.6. proběhlo na ZŠ ČSA MK v atletice. 25 našich nejlepších atletů reprezentovalo naši školu a získali 2 zlaté ( Pavel Bílý ve vrhu kouli a Vojtěch Pončik v hodu míčkem ), 2 stříbrné ( Klára Balažová v běhu na 60 m a Jakub Krosčen...Čtěte více »


Výuka matematiky (2018)

Výuka matematiky žáků 2.A třídy na školní zahradě pod pergolou.

Nejlepší čtenář (2018)

Dne 19. 6. 2018 se v Městské knihovně K 3 Bohumín uskutečnila soutěž “Nejlepší čtenář neznámého textu”. Naši školu reprezentovali žáci Jan Weber 6. A, Marek Deutsch 6. A, Jakub Gabzdyl 7. A, Pavla Tkadlecová 8. A, Dominik Stoklasa 8. A, Tereza Mrázková 8. A, Jakub...Čtěte více »


Upozornění strávníkům !!!

Žádám všechny strávníky, aby veškeré plánované odhlášky stravného provedli na portálu e-strava v termínu do pondělí 25.6.2018. Prosím od 26.6.již nezasahovat do databáze. Stravování bude uzavřeno z důvodu účetních uzávěrek. Po tomto datu si obědy budete moci vyzvednout do jídlonosičů a nedoplatky již nebudou řešeny. Odhlášky...Čtěte více »


Výlet 4.A třídy (2018)

Pěší výlet 4.A třídy do lokality SKŘEČOŇ Gliňoč se vydařil. Získali jsme spoustu informací a užili jsme si to. Všem zúčastněným rodičům děkujeme za pomoc i poděkování těm, co přispěli k občerstvení. N.Zelková.

Krajské kolo chovatelské olympiády (2018)

Dne 25.4. se žák 6. A třídy Petr Navrátil zúčastnil krajského kola chovatelské olympiády. Se svou prací zaměřenou na chov králíka získal 2. místo a postoupil do celostátního kola, které proběhne v srpnu v Praze. Petrovi BLAHOPŘEJEME a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Čtěte více »


Nádražní knihovna 3.A (2018)

Cílem našeho snažení bylo zlepšit vztah ke knihám a seznámit se s možnosti, že aktivita půjčování knih na nádraží existuje. Knihy z Bohumína cestují vlakem po celé republice a stejnou cestou sem přijíždějí zase jiné. Město Bohumín je zapojeno do celostátního projektu "Kniha do vlaku"....Čtěte více »


Finanční gramotnost ve 3.A (2018)

Projekt podporující finanční gramotnost proběhl v prvních dubnových dnech. Cílem projektu bylo naučit žáky orientovat se ve finančních pojmech, rozumně hospodařit s penězi i vysvětlovat nebezpečnost zadlužení. Své znalosti si žáci prověřili v pracovních listech. Finanční gramotnost prolínala všemi předměty.

Puškinův památník (2018)

Dne 7.4.2018 se David Kraskowský z 8. A zjučastnil KK soutěže Puškinův památník v kategorii sólové recitace a dostal čestné uznání poroty.

...Čtěte více »

OHLÉDNUTÍ ZA VELIKONOČNÍM JARMARKEM (2018)

Novinkou letošního jara bylo pořádání velikonočního jarmarku, který byl spojen s pravou velikonoční atmosférou a prodejem dekorací vyrobených žáky a žákyněmi školy. Akci podpořily také děti z obou našich mateřských škol- MŠ Fit a MŠ Rafík. V sobotu 24. března jsme se podíleli...Čtěte více »


Žáci z Benešovky předali starostovi Bohumína pocitovou mapu (2018)

Zástupci žákovského parlamentu a společensko-vědního kroužku ze ZŠ Beneše v centru Bohumína včera odpoledne (v pondělí 19. března) debatovali se starostou Bohumína a předali mu pocitovou mapu. Ta vznikla jako společný projekt všech žáků 2. stupně zdejší školy. Děti v ní označily lokality,...Čtěte více »


Basketbal (2018)

Dne 15. 3. se konalo MK basketbalu v DDM, kterého se zúčastnilo družstvo chlapců 8.-9. tříd  Basketbalisté naší školy porazili skoro všechny své soupeře, až poslední zápas zakončeny remízou nás odsunul na 3. místo.

Čtěte více »


MK recitační soutěže (2018)

Dne 20. 2. 2018 se konalo městské kolo v recitační soutěži v Občanském sdružení Maryška. V odpoledním programu proběhla soutěž starších žáků III. a IV kategorie . Naši školu reprezentovali žáci Natálie Marcová (6. A), Jan Weber (6. A), Jana Deutschová (8. A),...Čtěte více »


MK ve skoku vysokém (2018)

Dne 18.1.se konalo MK ve skoku vysokém.  3.místo v kategorii mladších žáků obsadil Vojtěch Böhm z 6.A. a 3.místo v kategorii starších žáků vybojoval Sebastián Kunetek z 8.A.

...Čtěte více »

„Co potřebuje dítě ve 21. století“

Zájemci z řad rodičů, hlaste se co nejdříve u ředitelky školy. (kontakt)


...Čtěte více »

Spolupráce žáků 3.A a 4.A (2018)

Ve čtvrtek 11.1.2018 proběhlo sportovní soutěžení žáků 3. a 4.třídy. Žáci se rozehřáli rozcvičkou. Svou obratnost a mrštnost předvedli na překážkové dráze. Závěrem si společně zahráli vybíjenou. Těšíme se na další společná setkání.

Kroužek plavání

...Čtěte více »

Ekohlídka

...Čtěte více »

Organizace začátku školního roku 2017/2018

4. 9.    pondělí         8.00 – 8.45      slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

                                                       2.-9. roč. v kmenových třídách

                                9.00                přivítání prvňáčků na elokovaném pracovišti

                                10.00...Čtěte více »


Den Integrovaného záchranného systému (2017)

Ve středu 28. června se žáci naší školy seznámili se všemi složkami integrovaného záchranného systému. Nejprve proběhl cvičný požární poplach spojený s evakuací školy, poté žáci procházeli jednotlivá stanoviště. Zde si povídali o tom, jak to v praxi funguje, prohlédli si vybavení a technické zázemí...Čtěte více »


Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy (2017)

Dne 28. 6. 2017 proběhlo v místnost velké zasedací síně Městského úřadu Bohumín slavnostní vyřazení žáků 9. třídy. Během této slavnostní chvíle si žáci, rodiče a pedagogové s humorem zavzpomínali na jejích školní léta, připomněli si zajímavé zážitky a uvědomili, že jim končí jedna z...Čtěte více »


Nejlepší čtenář neznámého textu (2017)

Přestože se školní rok 2016/2017 blíží pomalu ale jistě k svému konci, naši žáci si nenechali ujít příležitost zpříjemnit si dopoledne knihou a účastnili se 20. června soutěže pod názvem „Nejlepší čtenář neznámého textu“, která se konala v městské knihovně K3 v Bohumíně. Mezi čtenáře...Čtěte více »


Finanční gramotnost v 2.A (2017)

V červnových dnech jsme se zážitkovým způsobem snažili vštípit základní principy finanční gramotnosti. Povídali jsme si o tom, jak je možné vydělat peníze i proč jsou důležité finanční rezervy. Cílem bylo naučit žáky rozumně hospodařit s penězi a vysvětlovat nebezpečnost zadlužení. Finanční gramotnost se dostala...Čtěte více »


Šachiáda (2017)

Dne 6. června 2017 se konala v DDM Bohumín „ŠACHIÁDA“ základních škol. Zúčastnili se ji žáci od 1. – 5. ročníků 4 bohumínských škol . Za naší školu bojovalo 6 šachistů – Kristýna Ganittová, Šimon Vavříček, Dominik Molinek, Natálie Marcová, Vojtěch Böhm a Michal Skupník....Čtěte více »


Krajské kolo OVOV (2017)

Včera 7. července v Havířově proběhlo Krajské kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijský z vítězů. Naši školu reprezentoval Daniel Agel ze 6.A. Během dopoledne účastníci absolvovali 6 disciplín. Na začátku závod se nevyvíjel podle našich představ, ale Daniel se nevzdal a projevil opravdový charakter sportovce. Jeho...Čtěte více »


MK ve fotbale (2017)

Ve čtvrtek 25.5. v bohumínské sportovní hale proběhlo MK ve fotbale starších žáku. Letos chlapci vybojovali 3.místo. Gratulujeme a děkujeme za aktivní a úspěšnou reprezentaci školy!

Čtenářská soutěž (2016)

…a tak nám to tedy přečti…

Nejlepší čtenář neznámého textu.

Dne 25. 5 2016 se v Městské knihovně K3 Bohumín uskutečnila čtenářská soutěž mezi žáky 6. – 9. tříd všech bohumínských škol a odpovídajících ročníků gymnázia. Naši školu reprezentovali tito žáci:

  • Tereza Mrázková (6.A)
  • Viktoria Baščáková (6.A)
  • Hana Krajčovičová (7.A)
  • Michal Návrat...Čtěte více »

Lidské tělo - projekt 1.A (2016)

IMG_0952

V rámci projektu, který proběhl v týdnu od 16.5. – 20.5.2016, žáci poznávali, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny i výživy. Získali elementární znalosti o lidském těle, umí uvést příklady vnímání světa pomocí jednotlivých smyslů. Došli jsme k poznání,...Čtěte více »


Druháci se v Maryšce blýskli scénickým čtením (2016)

scenicke_cteni_13_05_2016

[flagallery gid=78]

...Čtěte více »

Pasování žáků 1.A na čtenáře (2016)

IMG_0777

Knihovna K3 v Bohumíně pozvala dne 10.5.2016 žáky první třídy na tradiční pasování prvňáčků na čtenáře. Po krátkém úvodním programu žáky pasoval na čtenáře pohádkový král a královna. Akce se zúčastnili také rodiče žáků. Každý prvňáček získal zdarma čtenářský průkaz a malou odměnu.

Čtěte více »


Roboti v našem životě (2016)

Dne 9. května se žáci 8. A a 8. B třídy zúčastnili výukového programu "Roboti v našem životě" v učebnách U6 areálu Dolních Vítkovic v Ostravě. Tato akce byla pořádána za podpory MěÚ Bohumín. Během výuky se žáci dozvěděli co to vlastně robot je, kde se...Čtěte více »


Karel IV. v 1.A (2016)

IMG_0612

V květnu 2016 si připomínáme 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. Mnoho zajímavého jsme se dozvěděli na besedě v knihovně. S těmito informacemi jsme dále pracovali ve třídě. Žáci vypracovali pracovní listy, vedli pomyslný rozhovor s králem. Všem se líbila virtuální...Čtěte více »


Ukázková hodina v 1.A (2016)

IMG_0729

Ve středu 4.5.2016 se konala v 1.A ukázková hodina čtení. Žáci mohli předvést své znalosti a pochlubit se svými  úspěchy. Rodiče viděli, jak jejich děti reagují ve výuce, jak spolupracují s učitelem, ale i jak se chovají v kolektivu spolužáků. Děkujeme všem, kteří si udělali...Čtěte více »


Rodiče čtou dětem v 1.A (2016)

IMG_0673

V 1.A probíhá projekt "Rodiče čtou dětem". Cílem projektu je vytvoření kladného vztahu ke knize a k četbě. Rodičům je umožněno blíže se seznámit s žáky naší třídy. Maminky představují dětem knihy, které je v dětství něčím zaujaly. Povypráví o knize, přečtou z ní úryvek...Čtěte více »


Stavíme hmyzí hotel (2016)

IMG_0577

Dne 13. dubna žáci 1.A zkoumají hmyzí říši. Protože už jsme čtenáři, spoustu informací jsme si přečetli v encyklopediích i čítance. K našemu zkoumání jsme využili školní zahradu. Ke stavbě hmyzího hotelu nám posloužil pařez, šišky, kameny, klacíky a jiné přírodniny. Zjistili jsme, že prvními...Čtěte více »


ARS Puškinův památník (2016)

Dne 8.3. 2016 proběhla v Bohumíně krajská přehlídka "Puškiňáku". Soutěže se zúčastnili žáci osmých tříd s pohádkou "Теремок". S obrovskou konkurencí se naši herci poprali a v konečném hodnocení obsadili 5. příčku. V recitační části soutěže se úspěšně představila Klára Nesrstová z 9.A a Martin...Čtěte více »


DEN ZDRAVÍ 2016

7. duben je Světovou zdravotnickou organizací prohlášen Svetovým dnem zdraví. Již od roku 1950 nám tento den připomíná, že bychom měli na své zdraví myslet a neustále budovat a zlepšovat svou kvalitu života. Jsme nositeli titulu Škola podporující zdraví a proto každoročně pro žáky a...Čtěte více »


Den mrkve v 1.A (2016)

IMG_0554

Mezinárodní den mrkve se slaví každý rok 4.dubna. Letos jsme ho oslavili i v 1.A. Už víme, že mrkev je neocenitelným zdrojem vitamínů, vlákniny i barviva beta kartonu. Žáci si přečetli pohádku o mrkvi, napsali recept na mrkvový salát a mrkev výtvarně ztvárnili. Tuto zeleninu...Čtěte více »


MATEMATIKA DĚTI BAVÍ! (2016)

Photo-09.03.16-8-13-53

Právě o tom se ve středu 9. března 2016 mohli přesvědčit všichni ti, kteří se přišli podívat na ukázkovou hodinu matematiky do třídy 3.B. Žáci ukázali svým rodičům či prarodičům některá prostředí matematiky prof. Hejného – indické násobení, pavučiny či hady, krokování či schodiště, zvířátka...Čtěte více »


Prvňáci začínají s projekty (Březen 2016)

IMG_0302

Všichni žáci v 1.A již zvládli  techniku čtení, proto můžeme začít s projekty, které využívají aktivní práci s texty.  Učíme se plánovat, získávat a zpravovávat informace. K této činnosti jsme využili tématický okruh – Ptáci. S datlem a strakapoudem se žáci seznámili v encyklopediích. Hledali...Čtěte více »


Běh do schodů (2016)

Beh_do_schodu_2016_01

Dne 25.2. proběhla v prostorách naší školy sportovní akce "běh do schodů" pořádaná žákovským parlamentem. Kdo jste byli přítomni, tak můžete potvrdit, že se akce povedla a účastníci i pořadatelé se dobře pobavili. Doufáme, že se nám podařilo založit každoroční tradiční akci. A  kdo vlastně...Čtěte více »


Máme 1. a 2. místo v městském kole!!! (2016)

A „Benešovka“ zase boduje – máme 1. a 2. místo v městském kole!!! V městském kole recitační soutěže v kategorii  žáků 6. – 7. tříd obsadila ELIŠKA WEBEROVÁ (7.B) 1. místo. SIMONA STRZONDALOVÁ (9.A) obsadila ve své kategorii žáků 8. – 9. tříd krásné 2. místo. Děvčata gratulujeme!...Čtěte více »


Kroužek ruského jazyka (2016)

Krouzek_RJ_15_16_01

V kroužku ruského jazyka jsme nejen čteme, píšeme, zpívame a komunikujeme po Skypu s ruskými vrstevníky. Mame i takové "chutné" chvilky, kdy pijeme čaj ze samovaru, nebo připravujeme jídla ruské kuchyně , například " Селёдку под шубой" ( "Sleď pod kožichem").

Čtěte více »


Práce žáků 3.A (2016)

Photo-26.02.16-9-19-03

Žáci ve 3. A poznávali knihu trochu jinak. Stali se detektivy a hledali pachatele, kterým byl hlavní hrdina knihy Miloše Kratochvíla – Modrý Poťouch, skřítek nezbeda. Komu vlezl za krk, ten začal okamžitě zlobit. Pracovali s iPady – QR kódy, pomocí nichž pachatele vystopovali. Vyzkoušeli...Čtěte více »


Masopustní veselí v 1.A (2016)

IMG_0253

Masopust (nářečně fašank nebo šibřinky) je doba od Tří králů do Popeleční středy (letos 9.února). Je to doba veselí a hodování. Prostřednictvím interaktivní tabule se děti zúčastnily masopustních průvodů. Už víme, jaké jsou tradíční masopustní masky. Z encyklopedií jsme vyhledali další zajímavé informace o této...Čtěte více »


Mrkvoun radí: "Jezte mrkev!" (2016)

Photo-19.02.16-8-20-32

V pátek 19. 2. se kluci a holky prvního stupně naší školy sešli v tělocvičně s moderátorem Kubou a jeho kamarádem Mrkvounem. Zábavnou a hravou  formou se děti dověděly, proč je důležité jíst  ovoce a zeleninu. Mnohé děti si za odměnu odnesly jablíčka, moštíky a...Čtěte více »


Návštěva planetária (2016)

P1000595

Žáci 1.A a děti z MŠ FIT ( oddíl Rarášci ) se 11.února vydali na výlet do planetária v Ostravě. Při vstupu do haly naši pozornost upoutala visutá lávka a schodiště, které zvláštním způsobem zpřístupňuje vystavené exponáty. Děti také zaujalo Foucaltovo kyvadlo, dokazující otáčení Země...Čtěte více »


MK ve skoku vysokém (2016)

MK ve skoku vysokém 1 2016

Ve čtvrtek 4.února v tělocvičně ZŠ ČSA proběhlo MK ve skoku vysokém. Žáci bohumínských škol soutěžili ve čtyřech kategoriích. V každé z nich naší žáci byli tradičně mezi nejlepšími. V kategorii mladších žákyň na 3. místě se umístila Bára Špičková ze 7. A. Mezi mladšími...Čtěte více »


Otesánek v 1.A (2016)

P1000575

V posledním lednovém týdnu 2016 jsme si povídali o zdravém způsobu života. Spojení pohádky a výchovy ke zdraví se osvědčilo. Pohádku o Otesánkovi jsme si přečetli, vypracovali pracovní listy a následně jsme pohádku zdramatizovali.
Podnětný byl rozhovor o stravovacích návycích, zdravých a nezdravých potravinách, či...Čtěte více »


BADATELÉ Z BENEŠOVKY (2016)

balonek

Co způsobuje povrchové napětí vody? Jaké pH má soda nebo džus? Kolik rozeznáme chutí? Dokážeme vyrobit sopku, sliz či nafouknout balonek bez foukání? Nejen na tyto otázky, ale i na mnoho dalších, hledají odpovědi žáci 1. stupně z Benešovy školy v rámci nabídky volnočasových aktivit v...Čtěte více »


Informace o vydávání vysvědčení (2016)

Vážení rodiče, vedení školy informuje, že na konci 1. pololetí školního roku 2015/2016 bude žákům vydán výpis z vysvědčení místo oficiálního tiskopisu vysvědčení.  Škola má možnost výpis vydat v souladu s ustanovením § 51 odst. 1 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Výpis z vysvědčení obsahuje všechny náležitosti...Čtěte více »


Psí útulek Bohumín (2015)

utulek01

Žákovský parlament organizoval sbírku prostředků  pro psí útulek Bohumín. Za 1300,- Kč jsme nakoupili granule a pamlsky. Kromě toho žáci donesli psi hračky, oblečky a 18.12. jsme osobně předali tyto dárky správci bohumínského útulku p. Biernatovi.                                   

                                                    ...Čtěte více »


Předvánoční čas v 1.A (2015)

P1000569

Společně odpočítáváme dny do Vánoc. Ve vánočně vyzdobené třídě se sama nabízela příležitost k přemýšlení o obyčejných lidských přáních a vztazích mezi námi. V ranním kruhu si žáci objasnili význam slova zvyk. Pomocí řízené diskuse sepsali všechny vánoční zvyky, které doma dodržují. Společné nazdobení stromečku,...Čtěte více »


Pomáháme (2015)

ZOO-darovací-certifikát

V prosinci 2008 jsme začali spolupracovat s organizací Nadace mezinárodní potřeby. Jejím prostřednictvím jsme finančně podporovali vzdělávání srílanského chlapce Andrewa Konnasa Muthiyanselage. Od našich žáků a učitelů jsme v průběhu necelých sedmi let vybrali a Andrewovi poslali celkem 51 100 Kč.

Doufejme, že naše peníze...Čtěte více »


Rodičovská kavárnička (2015)

Ve čtvrtek 26.11.2015 proběhla ,,Rodičovská kavárnička,,. Pan psycholog Mgr.Michal Noga se rozhovořil na téma – Jak zjistím závislost u svého dítěte na počítačích? Dozvěděli jsme se, že mezi hlavní příznaky patří neschopnost dodržet časový limit pro hraní, zanedbávání učení, opouštění dřívějších zájmů a mnoho dalších....Čtěte více »


Vodníci v pohádkách 1. A (2015)

P1000548

Ve středu 25. listopadu jsme v 1. A využili tématického vyučování, které kombinuje jedno téma s množstvím aktivit z různých oblastí (ČJ, HV, M … ). Povídali jsme si o vodnících v písních a pohádkách. Žáci počítali hrníčky, seznámili se s životem v rybníku i...Čtěte více »


Čtenář na jevišti v 7. A (2015)

Společnost Svět knihy vyhlásila v září 2015 v rámci kampaně na podporu četby knih  projekt Čtenář na jevišti 2015, který je určený všem skupinám dětí a mladých lidí ve školách, které si chtějí vyzkoušet práci s knihou, zpracováváním literárního textu a přípravou scénického čtení. Žáci 7. A třídy...Čtěte více »


Portfolio jako pomocník při sebehodnocení v 1.A (2015)

P1000543

Portfolio používáme k monitorování práce  žáka v průběhu výuky. Vždy v pátek probereme všechny dny v týdnu, společně si připomeneme a zhodnotíme práci, kterou jsme se v daném týdnu zabývali. Žáci se učí postupně hodnotit svou práci. Hlavním smyslem je, aby se nebáli pracovat s...Čtěte více »


Školáci mapují špatné ovzduší (2015)

Zdroj: Videoarchiv Města Bohumín

...Čtěte více »

Bramborový den v 1.A (2015)

P1000533

Bramborový den v 1.A proběhl ve středu 4.11.2015. Počítání s bramborami, hádanky, říkadla, tiskátka z brambor, pohybové hry, volba miss brambora a mnohé jiné, to vše bylo náplní bramborového dne. Při čtení pohádky jsme využili metodu čtení s předvídáním. Fantazie dětí byla obdivuhodná.                                             

Čtěte více »


Beseda s městskou policií (2015)

P1000519

V úterý 3.11.2015 navštívil 1. – 3. třídu strážmistr městské policie v Bohumíně. Seznámil žáky s pravidly chování v krizových situacích. Další část besedy probíhala ve znamení Besip – chování žáků jako účastníků silničního provozu. Děti si zopakovaly povinné a doplňkové vybavení kola i dopravní...Čtěte více »


Vaříme podzim (2015)

P1000509

Léto zavřelo za sebou vrátka a vešel podzim. V pátek 16.10. 2015 jsme v 1.A podzim vařili. Celé dopoledne bylo věnováno tomuto ročnímu období. Naučili jsme se báseň, pozorovali podzimní změny v přírodě, vymýšleli věty i příběhy. Žáci se společně zaposlouchali do Vivaldiho skladby Čtvero...Čtěte více »


Veselá věda (2015)

Vážení rodiče a příznivci Veselé vědy,

moc Vám děkuji za Vaší snahu a zájem o kroužek Veselé vědy. Díky Vám všem se nám konečně kroužek naplnil a budeme začínat. První lekce bude ve Čtvrtek 15.10 v 15:00. Na základě schůzky ze...Čtěte více »


Velcí čtou malým (2015)

P1000500

V rámci TÝDNE KNIHOVEN se žáci 7.B a 1.A sešli 9. října v městské knihovně, kde strávili společně příjemnou hodinu. Velcí přečetli několik pohádek, malí zarecitovali pár básní, říkadel a zdramatizovali pohádku O třech prasátkách. Akce byla uspořádána na podporu dětského čtenářství.
...Čtěte více »


Adaptační pobyt 6. tříd (2015)

Pondělí

Na hřišti jsme si trochu zasoutěžili v předávkách s míči a nakonec jsme v klubovně vytvářeli svůj erb. Děti byly moc šikovné a všem se to líbilo. Na večeři byly dva druhy pizz. Všem dnes chutnalo, dokonce si i přidávali. Nyní už všichni...Čtěte více »


Boty pro Afriku (2015)

afrika_2015

Tlukot Srdce pro Afriku, z.s. pořádá sbírku

BOTY PRO AFRIKU

v období  5. – 16. října 2015

Sbírka bot pro God*s Golden Acre (GGA), "sirotčinec" a neziskovou organizaci...Čtěte více »


Pasování ... (2015)

P1000462

Ve čtvrtek 24.9.2015 se v prostorách školní družiny naší školy uskutečnilo pasování na předškoláky, prvňáky a deváťáky. Součástí akce bylo vystoupení šermířů ze skupiny Oderberg. Akce byla uspořádána ve spolupráci s Unii rodičů naší školy.

Čtěte více »


VESELÁ VĚDA (2015)

V případě zájmu a počtu přihlášených dětí je termín první hodiny VESELÉ VĚDY 8.10.2015. Žákům byly dnes rozdány informační letáky,  zájemci se musí přihlásit prostřednictvím webových stránek www.veselaveda.cz. Budeme Vás včas informovat.

...Čtěte více »

Jablíčkový den v 1.A (2015)

P1000443

Ve středu 16. září se uskutečnil v naší třídě projekt " Jablíčkový den ". Vycházel ze školního vzdělávacího programu, který klade důraz na propojení všech předmětů. Vyučování začalo v komunitním kruhu. Jedno červené jablíčko si děti posílali a přitom si navzájem popřáli něco pěkného. Jablko...Čtěte více »


Ovzduší bez hranic a Vidíme, co dýcháme? (2015)

Naše škola se na jaře minulého školního roku připojila k dalším 4 školám regionu Těšínského Slezska, do pilotního programu "Ovzduší bez hranic".

V rámci tohoto projektu proběhly v červnu a v září přednášky na téma ovzduší a zdravý životní styl. Také...Čtěte více »


"Přijď mezi nás a užij si spoustu legrace"

ZŠ ve spolupráci s neziskovou organizací VESELÁ VĚDA otevírá placený kroužek zábavných „skorovědeckých“ pokusů pro zvídavé děti 1. stupně.

Děti se zde naučí chápat nejen základní chemické, fyzikální a biologické děje, ale také  budou samostatně pracovat  s laboratorním nádobím a učit se základům...Čtěte více »


Hurá, začal nový školní rok! (2015)

P1000343

V úterý 1. září 2015 začal školní rok pro naše prvňáčky netradičně v sále bohumínského kina K3. Svým proslovem celé slavnostní dopoledne zahájila ředitelka školy Mgr. Barbora Bolcarovičová.  Prvňáčky, jejich rodiče i hosty přivítal také starosta našeho města Ing. Petr Vícha. Popřál dětem, aby se...Čtěte více »


Letní slavnost v 2. A (2015)

IMG_0291

Ve čtvrtek se třída 2. A sešla na školní zahradě, aby zde s rodiči ukončila školní rok. Děti rodičům zahrály tři pohádky: O Koblížkovi, O Budulínkovi, Zvířátka a loupežníci. Proběhlo zde také závěrečné soutěžení a hodnocení třídní soutěže “Sběratelé pokladů“, ve které děti sbíraly do košíků...Čtěte více »


Hodnocení školní práce s portfoliem ve 4.A (2015)

P1000225

Portfolio je velký pomocník při vzpomínání, co jsme ve škole dělali. Vedeme ho od první třídy. Každý žák zhodnotil svou dosavadní práci, poukázal na své úspěchy i neúspěchy. Mnozí z žáků se pousmáli nad svými vypracovanými pracovními listy z nižších ročníků. Také jsme si prohlédli...Čtěte více »


Třídní výlet 7. B do Prahy (2015)

Dne 19. 6. 2015 se uskutečnil třídní výlet 7. B do Prahy na největší výstavu v Evropě o historii kosmonautiky GATEWAY TO SPACE – BRÁNA DO VESMÍRU na holešovickém výstavišti. Po absolvování výstavy se žáci vydali pěšky k pražskému metronomu na Letné. Od metronomu dále putovali...Čtěte více »


Soutěž v aerobiku po žáky a žákyně 1. stupně ZŠ (2015)

Dne 16. 6. 2015 proběhla v tělocvičně naší školy soutěž v aerobiku po žáky a žákyně 1. stupně ZŠ. Děti cvičily podle hudby s instruktorkou aerobiku. Akce se zúčastnily ZŠ ČSA, ZŠ Skřečoň a naše ZŠ. Soutěžilo se ve třech kategoriích. V kategorii prvních tříd získala Amálie...Čtěte více »


1. den - Sportovní dny bohumínských škol (2015)

IMG_0358

První den sportovních her přinesl naší škole bramborové umístění!
V soutěži v plavání se naše škola umístila na 4. místě. Nutno však vyzdvihnout velký úspěch Katky Kajzarové ze 7. A, která získala ZLATO v plavání na 50 m prsa. Úspěšný byl i Filip Lindovský z...Čtěte více »


Sportovní dny bohumínských škol (2015)

sp_dny_2015_01

Dnes byly v areálu školního dvora naší ZŠ slavnostně zahájeny SPORTOVNÍ DNY BOHUMNÍNSKÝCH ŠKOL 2015. Slavnostního zahájení se zúčastnili sportovci 2 stupně všech základních bohumínských škol a gymnázia,  jejich pedagogický doprovod a pozvaní hosté (zástupci zřizovatele, zástupci DDM, ředitelé škol).

V rámci ceremoniálu...Čtěte více »


Zmodernizována přírodovědná učebna (2015)

nu_pr_2015_01

Základní škola na třídě Edvarda Beneše zmodernizovala učebny chemie a fyziky a přírodovědných předmětů. Druhou jmenovanou si při oficiálním otevření vyzkoušeli ředitelé místních škol. Nová učebna pro přírodopis a zeměpis dostala nový nábytek, technické vybavení a pomůcky, včetně těch elektronických. Žákům slouží k interaktivní výuce...Čtěte více »


Školní výlet 3.A a 4.A (2015)

P1000194

Koncem května se žáci 3.A a 4.A zúčastnily výletu. Cílem byly Hukvaldy, rodné město Leoše Janáčka. Prohlédli jsme si oboru, kde nás přivítalo stádo daňčí a mufloní zvěře. Moc se nám líbila bronzová socha Lišky Bystroušky, kterou bohužel pár dní po naší návštěvě někdo odcizil....Čtěte více »


Děti z folklórního souboru Maryška zdobily májku (2015)

majka_1415_01

Děti v Bohumíně poznávají lidové tradice. Vede je k tomu vloni na podzim založený folklórní soubor Maryška. Prvním z větších počinů asi patnáctičlenné skupiny byla výroba a výzdoba květnové májky. Ve folklórní skupině se sdružují děti aktuálně ve věku od 5 do 12 let, jsou...Čtěte více »


Netradiční hodina zeměpisu v autobuse! (2015)

20150518_105629

Výuka v 6. A třídě dnes proběhla zcela netradičně. A to v autobuse. Žáci se dnes seznámili s novým osvětovým ekobusem – ODISbus, který za námi přijel až ke škole. Přímo v autobuse byla pro žáky realizovaná výuka zaměřená na propojení ekologie s cestováním veřejnou...Čtěte více »


Husité - projekt 4.A (2015)

P1000186

Začátkem měsíce května 2015 se žáci 4.A ve vlastivědě seznamovali s husitskou dobou. Různými formami práce zjišťovali informace o životě osobností té doby. Už víme, kdo to byl Jan Hus či Jan Žižka. Shlédli jsme virtuální prohlídku Betlémské kaple, prostřednictvím interaktivní tabule se žáci zúčastnili...Čtěte více »


OVOV (2015)

ovov_2015_01

Blíží se ke konci další ročník soutěže OVOV. A tradičně nejlepší vícebojaři naší školy se zúčastnili okresního kola této soutěže , které proběhlo v Havířově ve středu 6.5.2015 za účasti 13 družstev okresu Karviná. V tvrdé konkurenci žáci soutěžili v šesti disciplínách. V porovnání s...Čtěte více »


"Děti fitness aneb sportem proti drogám" (2015)

aerobik_spd_1415_01

Dne 26. 4. 2015 proběhla v Havířově soutěž v aerobiku "Děti fitness aneb sportem proti drogám". Této soutěže plné pohybu se každoročně zúčastňjujeme. Nebylo tomu jinak i letos. Vystoupili jsme se dvěma čísly. Mladší s tancem "U nás v Kašpárkově" a starší se skladbou "Fantom v opeře". Kašpárci získali 5....Čtěte více »


Výuka první pomoci v sedmých třídách (2015)

prvni_pomoci_v_7tr_01

První pomoc a její praktický nácvik – to bylo téma, kterému se věnovali žáci sedmých tříd. Nejprve v hodinách výchovy ke zdraví probírali teorii, poté se pod vedením pana Michala Mlynkece učili zvládnout základní dovednosti. Především jsme se věnovali obnově dýchání a srdeční činnosti, žáci se...Čtěte více »


Dopravka ve 3. A (2015)

dopravka_2015_3.A-1

Žáci naší školy se každoročně pravidelně účastní výuky na dopravním hřišti v parku. Naučí se zde základům dopravní výchovy, seznámí se s nutností dodržovat předpisy, s pravidly platnými pro chodce, cyklisty i motoristy, vyzkouší si jízdu na kole či koloběžce… Za pěkného počasí je taková výuka pro děti...Čtěte více »


Pasování prvňáčků na čtenáře (2015)

pasovani_ctenaru_1tr_14_15_01

V pátek 17.4.2015 měli žáci 1.A malou slavnost,v městské knihovně byli pasováni na čtenáře. Nebylo to tak jednoduché. Nejdříve si museli zavolat pana krále. Ten přišel i s královnou a princeznou. Potom museli žáci splnit pár úkolů – poznat ukázky z pohádek, ukázat, jak sami dovedou číst. Žáci...Čtěte více »


Třídní schůzka ve trojici 4. A (2015)

V týdnu od 13. dubna proběhly ve 4.A třídních schůzky ve trojici ( žák – rodič – učitel ). Žáci zhodnotili dosavadní práci, hovořili o svých výkonech, pokrocích či neúspěších. Osobní konzultace v této podobě uskutečňujeme 2x za rok s každým z rodičů a žáků,...Čtěte více »


Ovocentrum V+V (2015)

ovo_jc_2015_01

V pátek 10. dubna 2015 naši školu navštívili zástupci firmy Ovocentrum V+V, kteří předali žákyni Hance Čepelákové ze třídy 3.A  koš plný ovoce. Hanka se v loňském školním roce zapojila do soutěže a nakreslila obrázek, který byl firmou vybrán při sestavování puzzle s tématikou ovoce a zeleniny. Toto...Čtěte více »


Hasík (2015)

hasik_2015_01

Učíme děti pro život… Důležitá je pro nás především prevence a včasné předcházení nebezpečím. Žáci druhých a šestých tříd každoročně absolvují besedu s názvem Hasík, při které se seznámí s nebezpečím požárů či dalších živelných katastrof. Děti se seznámí s pravidly chování v krizových situacích, naučí se, kde a...Čtěte více »


Velký úspěch Elišky Weberové!!! (2015)

evvo2015_sp_01

Dne 24. 3. 2015 se v prostorách Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského a Gymnázia v Ostravě – Zábřehu uskutečnil již sedmý ročník krajské žákovské konference "Prezentace žákovských projektů EVVO". Naší školu reprezentovala žákyně šestého ročníku Eliška Weberová s prezentací pod názvem "Sova pálená". Eliška...Čtěte více »


MK ve volejbale (2015)

IMG_0788

Jsme bronzové volejbalistky !A my jsme "bramboroví" volejbalisté !

...Čtěte více »

Bajka (2015)

P1000160

V měsíci únoru 2015 jsme projektovou výuku v 4.A zaměřili na seznámení s literární útvarem bajkou. Procvičili jsme čtenářskou gramotnost, vyplnili několik pracovních listů, nejvíce se však dětem líbila dramatizace bajek. Závěrečné poučení z bajek jsme aktualizovali do dnešní doby, aplikovali na vztahy v naší...Čtěte více »


MK v přehazované (2015)

MKprehaz040315_145056

Ve středu 4.3.2015 v DDM se odehrálo MK v přehazované v kategorii mladších dívek. Naši školu reprezentovaly Eva Ščotkowská, Karolina Volfová z 7.A, Martina Prokšová z 7.B ,Bára Špičková z 6.A, Kristýna Králová, Sabina Bínková, Adéla Schmidtová, Eliška Weberová, Natálie Obstová a Tereza Mirgová z...Čtěte více »


!!! Nová telefonní čísla !!!

Vážení rodiče, k 1. 3. 2015 budou na elokovaných pracovištích (bývalá polská škola a školní družina) zrušeny pevné telefonní linky a nahrazeny mobilními přístroji. Nová telefonní čísla naleznete na webových stránkách školy – v kontaktech, ve sdělníčcích a žákovských knížkách.

Telefon...Čtěte více »


MK ve skoku vysokém (2015)

IMG_0313

Ve čtvrtek 12.2.2015 v tělocvičně ZŠ ČSA proběhlo MK ve skoku vysokém. Ve všech čtyřech kategoriích žací naší školy podali vynikající výkony. V kategorii mladších žákyň Katka Kajzarová z 6.A byla nedosažitelná pro své soupeřky, a s osobním rekordem 132 cm suverénně zvítězila. Stejně tak...Čtěte více »


Umělecké slohy (2015)

IMG_0002

Projektová výuka v sedmých třídách byla v lednu zaměřena na umělecké slohy – románský, gotika, renesance a baroko. Žáci pracovali v pevně daných skupinách – každá skupina si vylosovala jeden umělecký sloh, který měli za úkol zpracovat formou plakátů. Žáci měli pevně danou strukturu, jak má plakát vypadat....Čtěte více »


Školní kolo v recitaci (2015)

IMG_0183

Příjemně strávená hodinka čekala soutěžící, kteří se odpoledne 10. února 2015 zapojili do recitačního klání. Dvanáct žáků druhého stupně bojovalo se svým přednesem o postup do městského kola konající se ve středu 18. února. O umístěni jednotlivých žáků již tradičně rozhodovala komise, ta byla v letošním...Čtěte více »


Rodiče čtou dětem (2015)

P1000156

Rodiče žáků 4.A byli ochotni zapojit se to dění školy. Představili žákům knihy, které je v dětství něčím zaujaly. Michalova maminka nás seznámila s knihou Jiřího Žáčka Krysáci. Připravila také pracovní list, který společně vypracovali. Maminka Klárky ráda v dětství četla knihu Markéty Zinnerové  Indiáni...Čtěte více »


Školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce (2015)

V úterý 27. ledna proběhlo školní kolo konverzační soutěže v ruském  jazyce.  3. místo obsadila Klára Nesrstová z 8.A, druhým byl Marek Hrňa z 9.A. a  vítězkou se stala Kristýna Bodišová z 9.A.  Tito žací budou reprezentovat naší školu v městském kole dne 18. února 2015. Všem účastníkům školního...Čtěte více »


Masopustní ples na ledě (2015)

P1000150

Unie rodičů ve spolupráci s vedením školy uspořádala dne 27. ledna masopustní ples na ledě. Děti se na tuto akci moc těšily a připravily si zajímavé masky. Na ledě se proháněl indián, kostlivec, čaroděj i princezna. Díky velké nemocnosti byla však účast žáků malá. Přítomným...Čtěte více »


Školní kolo konverzační soutěže v angličtině (2015)

V pondělí 26. ledna se na naší škole uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v angličtině. Zúčastnilo se ho celkem 25 žáků.  Z 5.A to byli Viktória Baščáková, Anežka Gernerová, Jakub Nadažy, Vendula Válková a Pavla Tkadlecová. Z 6.A se zúčastnili Hana Krajčovičová, Matěj Pastrnek a...Čtěte více »


Masopust ve 4. A (2015)

Masopust (nářečně šibřinky, fašank, ostatky aj.) je svátkem hodování a veselí. Začíná po 6. lednu (od Tří králů) a trvá do Popeleční středy, což je počátek postního období před Velikonocemi. Téma masopustu se prolínalo do všech předmětů. Žáci vyhledali a zpracovali informace o této lidové...Čtěte více »


Čtení a psaní geneticky (2015)

Základní škola na třídě Edvarda Beneše už druhým rokem vyučuje v prvních třídách čtení a psaní jinak, než jak jsme léta byli zvyklí. Prvňáčci se učí spolu s písmeny rovnou celá slova. …