Aktuality

Datum Čas Akce Učebna
1. 6. 8.00-11.40 Mezinárodní den dětí kino K3,
areál BOSPOR
    ŠD – Den dětí – soutěže na zahradě ŠD
2. 6. 9.00 1.A – Malované značky knihovna
  16.00 6.A – akce třídy – opékání špekáčků areál Kališoku
3. 6. 8.00 8.A – Testy profesní orientace 8.A
  8.00-9.40 9.B – Rozsudek zní…vinen – dramadílna 9.B
    P.T. – návštěva knihovny knihovna
    6.A – Den Policie – zážitkový program DOV Ova
    Rubikova kostka – třídní kola třídy
6. – 10. 6. ŠD – Týden s mláďaty zvířat + canisterapie ŠD
7. 6.   P.T. + 3.A – Park Dakol – školní výlet Petrovice u Karviné
  8.30 Nejlepší čtenář čteného textu – výběr žáků knihovna
  9.00-11.00 – Šachiáda mateřských škol DDM
8. 6. 9.00-12.00 – Šachiáda základních škol DDM
9. 6. 15.00 ŽP – Běh do schodů hl. budova
  16.00 5.A – Výkop páťáků hl. budova
  16.00 Klub rodičů – zahradní slavnost polská
10. 6. 10.00-11.40 6.A – Otevřená hodina PŠÚ 6.A
13. – 17. 6. ŠD – Hmyz ŠD
13. 6. 13.00-16.00 Zápis pro žáky – cizince ředitelna
14. 6. 8.00 5.A – Hodina Komenského – divadelní představení DLO Ova
  8.00-11.40 9.A, 9.B – Den EU třídy
    P.T. – Radibudky DDM Fontána
  13.00-16.00 Zápis pro žáky – cizince ředitelna
15. 6. 8.00 7.A – školní výlet
16. 6. 9.00 1.A + 6.A – Velcí čtou malým knihovna
17. 6.   Pangea – celostátní finále soutěže (1 žákyně) Praha
  8.00 6.A – školní výlet Teplice n. Bečvou
  8.00 9.A, 9.B – školní výlet Ondřejník
  15.30 Schůze Unie rodičů
20. – 24. 6. ŠD – Těšíme se na prázdniny+ opékání párků s rodiči ŠD
20. 6. 10.00-11.40 7.A – Otevřená hodina PŠÚ 7.A
  15.00 9.A,B – Slavnostní vyřazení žáků MěÚ
21. 6.   P.T. – Minigolf BOSPOR
  10.10-12.20 7.A – Bezdínek – exkurze v rámci MAP D. Lutyně
  16.00 7.A – rodičovská kavárnička ŠD
    Přijetí nejlepších žáků 9. tříd u starosty MěÚ
22. 6.   1.A – vyhlášení výsledků soutěží knihovna
    Badatelský klub – projektový den Bartošovice
  8.00 MK Finanční gramotnost pro 1. stupeň ZŠ ČSA
24. 6. 8.00-16.00 Cambridge testy – zájemci
    Den IZS + Den zdraví
od 27. 6. 8.00-11.40 Třídnické práce – učebnice, úklid skříněk dle harmonogramu (bude dodán) třídy
27. 6. 14.00 Zasedání Školské rady ředitelna
28. 6. 8.00 7.A – Meandry řeky Odry St. Boh.
  10.30-13.30 Exkurze Dolní oblast Vítkovic – v rámci MAP Ova
29. 6. 9.00 ŽP – setkání všech žáků a pedagogů tělocvična
    Rubikova kostka – celoškolní finále soutěže
30. 6. 8.00-8.45 Ukončení školního roku 2021/2022

Komentáře jsou uzavřeny.