Informace

Mimořádné opatření – formulář ošetřovné

Mimořádné opatření ke koronaviru na školách a školských zařízeních v MSK

Elektronická žákovská knížka (EŽK)

RODINNÉ PASY

Přípravná třída

Vánoční foto 2019

Volby do školské rady 2017/2018  –  Výsledky voleb

Desatero naší školy (leták)

Pomáháme

Boty pro Afriku

Vstup do budovy školy

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku “Dodávka tabletů a softwaru”

Individuální konzultace

Česká školní inspekce – zpráva (2013)

Seznam pracovníků školy

Třídy

Plán třídních schůzek 2019/2020

Závěrečná práce žáků 9. ročníku

Organizace školního roku 2019/2020