Dokumenty

Zápis do 1. třídy – rozhodnutí

Zápisní list žáka – ke stažení – (Doc, Pdf)

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – ke stažení – (Doc, Pdf)

Školní řád

Školní řád – pravidla hodnocení žáků

Školní řád – Příloha

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2019-2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020

Program a plán výchovně vzdělávací práce ZŠ 2017/2018

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 – příloha

ICT plán školy 2017-2019

Minimální preventivní program

Program proti šikanování

Plán na 2. pololetí školního roku 2017/2018

Žádost o uvolnění z TV

Žádost o uvolnění z výuky