Dokumenty

Zápisní list žáka – ke stažení – (Doc, Pdf)

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – ke stažení – (Doc, Pdf)

Školní řád

Školní řád – pravidla hodnocení žáků

Školní řád – Příloha

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka

Rozpočet na rok 2017

Program a plán výchovně vzdělávací práce ZŠ 2017/2018

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 – příloha

ICT plán školy 2015-2017

Minimální preventivní program

Program proti šikanování

Plán na 1. pololetí školního roku 2017/2018

Žádost o uvolnění z TV

Žádost o uvolnění z výuky