Dokumenty

Zápisní list žáka – ke stažení – (Doc, Pdf)

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – ke stažení – (Doc, Pdf)

Školní řád

Školní řád – pravidla hodnocení žáků

Výroční zpráva o činnosti MŠ Rafík 2018-2019

Výroční zpráva o činnosti MŠ FIT 2018-2019

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Beneše 2018-2019

Výroční zpráva o činnosti MŠ Beneše – příloha č. 1 2018-2019

Výroční zpráva o činnosti MŠ Beneše – příloha č. 2 2018-2019

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet  na rok 2020

Rozpočet na rok 2021-2022

Program a plán výchovně vzdělávací práce ZŠ 2019/2020

ICT plán školy 2020-2021

Program proti šikanování

Plán na 2. pololetí školního roku 2019/2020

Žádost o uvolnění z TV

Žádost o uvolnění z výuky