Dokumenty

Zápisní list žáka – ke stažení – (Doc, Pdf)

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – ke stažení – (Doc, Pdf)

Školní řád

Školní řád – pravidla hodnocení žáků

Školní řád – Příloha

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka

Výroční zpráva školy za školní rok 2017/2018Příloha č. 1Příloha č. 2

Výroční zpráva MŠ FIT za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva MŠ Rafík za školní rok 2017/2018

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2019-2021

Program a plán výchovně vzdělávací práce ZŠ 2018/2019

Hlavní cíle školy na školní rok 2018/2019

ICT plán školy 2017-2019

Minimální preventivní program

Program proti šikanování

Plán na 2. pololetí školního roku 2018/2019

Žádost o uvolnění z TV

Žádost o uvolnění z výuky