Školní poradenské pracoviště

Mgr. Tomicová
(Školní metodik prevence)
Mgr. Noga
(Školní psycholog)
Mgr. Adámková
(Výchovný poradce, kariérový poradce)

Základní škola  a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná

Školní poradenské pracoviště

Vážení rodiče,

     od    ledna  2007  bylo na naší škole zřízeno školní poradenské pracoviště, jehož hlavní náplní je pomoc žákům ve zvládání učebních nároků, řešení slabého prospěchu, pomáhání řešení vztahových a osobních problémů, kariérové poradenství, prevence sociálně patologických jevů a další.

Pokud nastanou obtíže, které jsou potřeba řešit s dalšími odborníky, dokážeme vám konkrétního odborného pracovníka vybrat a doporučit. Škola úzce spolupracuje s odborníky z oboru logopedie a dětské psychologie a kontakty na tyto odborníky Vám na požádání poskytne výchovný poradce Mgr. Gabriela Adámková.

Komentáře jsou uzavřeny.