Ozdravný pobyt dětí (2015)

Státní fond životního prostředíCelý název programu vychází z proroctví indiánského kmene Cree – „Teprve až pokácíte poslední strom, až otrávíte poslední řeku, až ulovíte poslední rybu, přijdete na to, že se peníze nedají jíst.“

​Už samotný citát ukazuje, že škola v přírodě je zaměřena především na environmentální výchovu a celkové zlepšení zdravotního stavu žáků, neboť kdo jiný, než právě Indiáni jsou úzce spjati s přírodou, chrání ji, ctí a dodržují zákony přírody bez lidské civilizace s jejími negativními dopady.

​70 % programu žáci absolvují v přírodě, kde objeví její krásu, naučí se v ní ohleduplně a šetrně chovat, pohybovat a orientovat se podle přírodních ukazatelů, pochopí funkci a význam lesa pro člověka, seznámí se s rostlinnými a živočišnými obyvateli lesa. Uvědomí si důležitost vzájemné spolupráce a komunikace mezi sebou. Pochopí, že i bez moderních prostředků a výdobytků techniky lze v přírodě pobývat a žít. Na konci pobytu dospějí žáci k závěru, že přírodu je nutné chránit a zachovat i pro příští generace naší planety.

Jednotlivé části programu:

  1. Dopis Indiánů.
  2. Indiánská řeč a písmo.
  3. Indiánské oblečení, slavnostní obřad Indiánů „První krůčky“.
  4. Indiánské šperky.
  5. Indiánské talismany.
  6. Rostliny.
  7. Lov zvířat a výroba zbraní.
  8. Území Indiánů.
  9. Rituální obřady – zpěv, tanec, hra na hudební nástroje.
  10. Dopis Indiánům a přání naší Zemi

Zpráva o ozdravném pobytu

Komentáře jsou uzavřeny.