Kroužky

Volnočasové aktivity – nabídka na školní rok 2018/2019:

Pokud si žák vybere kroužek, osloví příslušného vedoucího kroužku a ten mu předá veškeré informace (místo setkání, finanční podmínky, způsob fungování apod.).

název kroužku

vedoucí kroužku

den

hodina

Aerobic pro žáky, ŠSK – 1.-9.ročník

Mgr. S. Zdvomková

pondělí

středa

15.00 – 16.00

15.00 – 16.00

Sportovní hry pro žáky 1. stupně

Mgr. S. Zdvomková

pondělí

15.00 – 16.00

Plavání pro žáky

5. – 9. tříd

Mgr. V. Kostik

středa

14.00 – 15.00

Klub volného času pro žáky 1. třídy

Mgr. N. Zelková

úterý

11.50 – 12.35

Šachová škola

p. Novák

(školní družina)

čtvrtek

14.15 – 15.45
Klub zábavné logiky a deskových her při děti ŠD

Mgr. J. Sitková

čtvrtek

13.00 – 14.30

Anglický jazyk pro žáky 5. – 9. tříd

Mgr. Š. Malcharová

úterý

13.45 – 14.45