Polsko

Od ledna  roku 2007 se úspěšně vyvíjí spolupráce mezi naší ZŠ E. Beneše a základní školou v polském Zabelkově.

8. března 2007 (na MDŽ) proběhla již 4 schůzka učitelů obou škol, na kterých byly dohodnuty podmínky spolupráce, termíny návštěv a další. Setkání se uskutečnila střídavě  v obou školách, učitelé se navzájem představili a shlédli školní budovy svých partnerů.

Dne 30. března se uskuteční první historické setkání mezi našimi žáky a jejich kamarády z Polska. Naši vybraní žáci 1. stupně odjíždějí na  pracovní setkání – tvořivé dílny na téma "Polské zvyky a tradice v období jara a Velikonoc".
Následně je pak domluven další termín v květnu, kdy oni navštíví nás. Každé setkání žáků je vždy na jiné téma tak, aby děti spolu nesoupeřili a nesoutěžili, ale navzájem se poznávaly, spolupracovaly a poznávaly mentalitu a tradice jiného národa.

V květnu bude zároveň podepsaná symbolická dohoda o vzájemné spolupráci mezi oběmi školami a spolupráce bude oficiálně  zpečetěna. Podpisu smlouvy se  zúčastní  pár dětí, kantorů a také někdo z řad zřizovatele obou škol (město Bohumín a obec Křižanovice).

[flagallery gid=10 name=Gallery]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

three × two =