Cíle projektu Ovoce

         

OVOCE DO ŠKOL
Dne 21. prosince 2009 schválila Vláda ČR projekt Evropské unie a České republiky „Ovoce do škol“.  Projekt spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu, na jeho přípravě se podílelo i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí.
Cílem projektu je zvýšit u dětí oblibu ovoce a zeleniny, přispět ke změně jejich stravovacích návyků, tím bojovat proti dětské obezitě, a tak zlepšit zdravotní stav mladé populace. Druhotným efektem by mělo být celkové zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny.
Podpora z prostředků EU (73 %) a ČR (27 %) je poskytována na čerstvé ovoce a zeleninu,  dále na balené, popřípadě různě upravené ovoce a zeleninu a na  balené ovocné a zeleninové šťávy (jejich podíl může činit nejvýše 25 % celkového počtu dodaných produktů). Balené ovoce a zelenina, stejně jako šťávy, nesmí obsahovat přidaný cukr, sůl, tuky, sladidla
a konzervanty.
Naše „Zdravá škola“ samozřejmě musí tuto šanci využít a proto jsme neváhali a do projektu se přihlásili. Co to pro nás a naše žáky tedy znamená?

  1. Všichni žáci 1. až 5. ročníků mají zcela zdarma nárok na čerstvé ovoce a zeleninu, které nám dodává firma Laktea. Výběr ovoce a zeleniny by měl být co nejpestřejší, přičemž by měly být upřednostňovány druhy našeho klimatického pásma.
  2. Četnost dodávek závisí na celkovém počtu přihlášených škol, minimálně jsou dodávky jednou měsíčně.
  3. Škola se na změnu stravovacích návyků žáků zaměří v rámci tzv. doprovodných opatření, která budou realizována jak ve výuce, tak při tematicky zaměřených akcích. Již tradičně pořádáme např. Dny zdraví, které letos zaměříme na rozšíření informací o ovoci a zelenině.

Komentáře jsou uzavřeny.