Školní metodik prevence

Mgr. Országová
(Výchovný poradce)
Mgr. Tomicová
(Školní metodik prevence)
Mgr. Noga
(Školní psycholog)
Mgr. Adámková
(Výchovný poradce, kariérový poradce)

Základní škola  a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná

Školní metodik prevence:  Mgr. Michaela Tomicová

Konzultační hodiny:           pondělí 6:55 – 7:40 (nebo kdykoliv po telefonické domluvě)

   Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Vytváří, koordinuje a podílí se na realizaci Školní preventivní strategie. Spolupracuje s rodiči, orgány místní správy, krizovými centry, pracovníky PPP a dalšími. Ve spolupráci se školní psycholožkou a třídními učiteli se snaží zachycovat u žáků varovné signály související se sociálně patologickými jevy.

Kontakt na výchovnou poradkyni i metodika prevence:

59 601 31 04, 730 130 720, 730 130 721

Plán metodika prevence na školní rok 2022/2023

Závěrečná zpráva školního metodika rizikového chování 2021/2022

Program proti šikanování

Minimální preventivní program

Mimořádná opatření z důvodu COVID 19

Školní preventivní strategie

Strategie předcházení školní neúspěšnosti

Program proti záškoláctví

Nebezpečí kyberprostoru

Komentáře jsou uzavřeny.